Bij de Tijd 2

Tijdens het VGN-congres is het eerste exemplaar van Bij de Tijd 2 aan Jorrit Blaas, beleidsmedewerker op het ministerie van WVC. In deze publicatie worden in acht hoofdstukken de opvattingen en wensen uit de commissies en de deskundigen samengevat betreffende de toekomst van het geschiedenisonderwijs, in vervolg op Bij de Tijd 1. Ook worden hierin bouwstenen geformuleerd die richting geven aan de verdere doordenking van aspecten van de visie op geschiedenisonderwijs, te vertalen in uitgangspunten voor curricula.

Download de tekst van Bij de Tijd 2 als PDF.
Of bestel een papieren exemplaar bij Ton van der Schans, via A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl.

Ook de tekst van Bij de Tijd 1 is nog als PDF beschikbaar.


Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *