Commissie lerarenopleidingen

De commissie Lerarenopleidingen stelt zich ten doel een brug te vormen tussen de eerste- en tweedegraadsopleidingen enerzijds en de leden van de VGN anderzijds, al dan niet betrokken bij de scholing van studenten tot docenten geschiedenis.
De commissie probeert haar doel te bereiken door de leden te informeren via

– de website van de VGN
– artikelen in KLEIO
– bijeenkomsten
– contact met het bestuur

De commissie houdt zich aanbevolen voor suggesties die te maken hebben met haar doelstellingen.

Leden van de commissie:

Hanneke Tuithof, voorzitter
IVLOS Utrecht
h.tuithof@uu.nl

Janneke Riksen, penningmeester
Onderwijscentrum Vrije Universiteit
j.k.w.riksen@vu.nl

Terence Honing, secretaris
Lerarenopleiding geschiedenis, Hogeschool van Amsterdam
t.honing@hva.nl

Annette Wind,
Instituut Archimedes, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht
Annette.Wind@hu.nl

Nadine Kostense
Instituut voor Leraar en School, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nadine.Kostense@han.nl

Robert Boonstra
Lerarenopleiding geschiedenis, Christelijke Hogeschool Windesheim
RE.Boonstra@windesheim.nl

Jos Trippenzee
Lerarenopleiding geschiedenis, Hogeschool Rotterdam
j.a.trippenzee@hr.nl