Opdracht bij Frederik II – Kleio 1

Een oefening bij het artikel De fascinatie blijft, Nieuwe biografieën over Frederik II houden mythes in stand.

Opdracht bij artikel over Frederik II


Redactie