Jaarverslag 2015

Op 18 april was de jaarvergadering van de VGN in Utrecht. Voor wie er niet bij kon zijn, hieronder het verslag van de vergadering, de jaarverslagen over 2015 van de verschillende commissies en het financieel jaarverslag.

Verslag van de jaarvergadering 18 april 2016

Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
Jaarcijfers 2015 en begroting 2016
Verslag Kascommissie

Commissie wereldgeschiedenis
Commissie HAVO
Didactiekcommissie
Jaarverslag Kleio
Nieuwe Docenten Commissie
PA-BO commissie
VMBO-commissie
Commissie Lerarenopleidingen
Jaarverslag Bestuur VGN