Onderwijs #2032

Als het aan Paul Schnabel (voorzitter van de commissie #Platform2032) ligt, dan wordt het vak geschiedenis in de toekomst ondergebracht in het domein ‘Mens en Maatschappij’. De VGN vindt dit geen goed plan en is van mening dat het vak geschiedenis zelfstandig moet blijven bestaan. Tijdens het VGN congres van 4 maart jl. is een visiestuk overhandigd aan Paul Schnabel waarin onder andere dit standpunt te lezen is, maar waarin ook koersuitspraken staan voor de toekomst van het vak geschiedenis. Het is geschreven na raadpleging van leden, pabo’s, het meesterschapsteam geschiedenis en de commissie Visie van de VGN en heeft dus een brede basis in het geschiedenisonderwijs.

Klik op de link om het visiestuk te downloaden: Visiestuk VGN 2016
Of bestel een (gratis) papieren exemplaar via contact@vgnkleio.nl.
Discussieer mee over de toekomst van het vak geschiedenis!

Hier kunt u een samenvatting van het Kamerdebat vinden dat plaatsvond op woensdag 9 maart over Onderwijs 2032. Verslag van het kamerdebat op hoofdlijnen op 9 maart

In verschillende media is aandacht besteed aan het visiestuk. Hier een overzicht:

Ander nieuws over onderwijs #2032