Literatuurlijst bij “Age of regents and rulers of time of regents and dukes?”

Literatuurlijst bij het artikel “Age of regents and rulers of time of regents and dukes? Spagaat van het vak geschiedenis binnen het tweetalig onderwijs”  van Geert-Jan Nilesen in kleio 3, 2013.

Admiraal, W., Westhoff, G., Bot, K. de, Evaluation of Bilingual Secondary Education in The Netherlands: Students’ language proficiency in English. Educational Research and Evaluation vol. 12, No. 1, February (2006), p. 75-93.

Bruchem, Gerco van, With, Milou de, Ruit, Moniek van de, Het tweetalig onderwijs – encouraging or discouraging? Een evaluatie vanuit het leerlingperspectief, Utrecht (2009).

Coleman, Loes en Huibregtse, Ineke, Evaluatie van tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs in Nederland, Onderzoeksrapport, Nijmegen/Tilburg (1994).

Elderen, J.J.M. van, Haren, N.J. van, Fruhauf, G., Internationally Oriented Education in the Netherlands, an introduction, Alkmaar (1996).

Huibregtse, W.P. (2001). Effecten en didactiek van tweetalig voortgezet onderwijs in Nederland, Dissertatie. Utrecht.

Westhoff, Gerard J. (1994). Tweetalig onderwijs in de praktijk, verslag van een studiereis, Utrecht.

Besluit van houdende vaststelling van de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs alsmede aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O., ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag (2006).

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo, Europees Platform, Haarlem (2010).

Tto standaard – havo/vwo Competentieprofiel tto-docent, Europees Platform, Haarlem (2010).

Tto standaard – havo/vwo B2 als tussenstation, Europees Platform, Haarlem (2010).

Tto standaard – havo/vwo Internationaliseringseisen binnen de kerndoelen, Europees Platform, Haarlem (2010).

https://www.europeesplatform.nl


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *