Contributieverhoging

Beste VGN leden

In de vooraankondiging en agenda van de jaarvergadering en in het financieel-verslag staat een contributieverhoging aan gekondigd.

Deze verhoging is besproken tijdens de jaarvergadering op 4 april j.l.

Er zijn 3 redenen aangegeven voor deze verhoging:

  • De gedeeltelijke professionalisering van de redactie van de Kleio, dit bleek noodzakelijk te zijn om het voortbestaan van het niveau van ons verenigingsblad te garanderen.
  • De jaarlijks afdracht aan het PVVVO, de koepel van vakinhoudelijke verenigingen, om haar voortbestaan te garanderen. Deze koepel is medeverantwoordelijk voor het lerarenregister, de daarmee verbonden coöperatie en in de contacten namens het gehele VO onderwijsveld met  het ministerie van OCW. Die afdracht is noodzakelijk geworden, daar het ministerie van OCW in haar wijsheid heeft besloten met ingang van 2013 de subsidie aan het PVVVO te stoppen.
  • Door de gestegen onkosten is na een jarenlange stabilisatie van de contributie een verhoging noodzakelijk gebleken, mede i.v.m. de garantie dat de vereniging op basis van haar reserves nog een drietal jaren moet kunnen doorwerken bij ernstige complicatie of plotselinge financiële ramp.

Het Bestuur van de VGN


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *