„Heimatfront“: Deutschland im Ersten Weltkrieg

De toespraak die Gerhard Hirschenfeld in 2013 hield over de rol van het thuisfront in Duitsland en waar het artikel Dolkstoot of overmacht? in Kleio 6, 2014 een bewerking van is

vertaalde bewerking van is.

Hirschfeld-Heimatfront_Duitse versie


Ramses Peters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *