Geschiedenislokaal.nl

Het ‘digitale geschiedenislokaal’ is een website die speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld met lokale historische bronnen, zoals foto’s, documenten, plattegronden en filmfragmenten. Geschiedenislokaal.nl is een initiatief van het Noord-Hollands Archief in Haarlem en Regionaal Archief Tilburg, en is in beide gemeentes tegelijk gelanceerd. De website is een educatief bronnenplatform dat met behulp van specifieke thema’s en bijpassende extra’s lokale historische bronnen (online) tot leven brengt.

De site biedt docenten en leerlingen (en andere historisch geïnteresseerden) bronnen die gebruikt kunnen worden in een les, werkstuk, spreekbeurt of presentatie. Werkt een leerling aan een werkstuk over Haarlem in de Tweede Wereldoorlog, dan zijn de belangrijke bronnen te vinden op Geschiedenislokaal023.nl. Deze zijn te raadplegen, printen, delen op Pinterest, Facebook, Twitter en downloaden op hoge resolutie voor gebruik in presentaties of werkstukken. Naast het aanbieden van basisdocumenten, wil Geschiedenislokaal023 stimuleren dat educatieve gebruikers verder onderzoek doen in de cultureel-historische collecties van de stad.

De Haarlemse thema’s die vanaf 22 januari online staan zijn: Tweede Wereldoorlog, Beleg, Migranten en de Canon van Haarlem. Deze keuze is gebaseerd op veelgevraagde thema’s en kan vraaggericht worden uitgebreid. De Haarlemse bronnen op Geschiedenislokaal023 zijn afkomstig uit de collectie van het Noord-Hollands Archief en worden in het komende jaar aangevuld met bronnen van andere culturele instellingen. Bijzonder is tot slot dat Geschiedenislokaal zo is opgezet, dat andere culturele instellingen in Nederland zoals archieven, musea en historische verenigingen voor een klein bedrag hun eigen lokale Geschiedenislokaal kunnen inrichten. De eerste afnemer is het Regionaal Archief Nijmegen. Benieuwd? Kijk op www.geschiedenislokaal023.nl (Haarlem) en www.geschiedenislokaal013.nl (Tilburg).


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *