Johan de Witt en het buitenland

Op zaterdag 3 oktober 2015 organiseert de Vereniging “Vrienden van De Witt” in samenwerking met het Nationaal Archief te Den Haag een symposium, waarin het buitenlands beleid van Johan de Witt centraal staat.

Johan de Witt was raadpensionaris tijdens het zgn. stadhouderloze tijdperk 1650-1672 . Hij was bij het ontbreken van een stadhouder de facto de leidsman van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Als raadpensionaris was hij tegelijkertijd – wat wij nu zouden noemen – minister van Buitenlandse Zaken. Gedurende zijn ambtsperiode 1653-1672 heeft Johan de Witt zich dan ook intensief bezig gehouden met het buitenlands beleid. Hem stond daarbij altijd het belang van ons lieve vaderlant voor ogen, zoals hij vaak schreef in zijn brieven. Met zijn scherp inzicht in de onderlinge verhoudingen, vooral die met onze belangrijkste tegenstrevers Frankrijk en Engeland, heeft hij lange tijd, desnoods door het voeren van oorlog, de positie van de Republiek als onafhankelijke handelsnatie kunnen handhaven. Dit liep pas mis toen de Franse en Engelse koningen samenspanden en in 1672 besloten om de Republiek de oorlog te verklaren.

Vier gerenommeerde historici zullen op het symposium hun licht laten schijnen op het buitenlands beleid van Johan de Witt. Zo zullen Maurits Ebben en Jan Hartman ingaan op de organisatie en principes van buitenlands beleid. Wouter Troost en Gijs Rommelse zullen aan de hand van de concrete historische feiten en omstandigheden het beleid van Johan de Witt aan een analyse onderwerpen. Hierbij stellen zij de vraag hoe het Johan de Witt steeds weer lukte het evenwicht in de machtsbalans te realiseren. Tot slot nemen de sprekers deel aan een paneldiscussie, waarbij ook uw inbreng van harte welkom is. Na afloop staat er een drankje voor u klaar.

Het symposium wordt gehouden in het Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20 te Den Haag, gelegen direct naast het Centraal Station. Wilt u uw komst uiterlijk 25 september a.s. laten weten door een e-mail te sturen aan info@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten. Deze bedragen 10 euro voor leden van de Vrienden van de Witt en Vrienden van het Genootschap Nationaal Archief. Overige deelnemers betalen 15 euro. Dit maakt u over op rekening NL36 RABO 0141 8703 46, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht. Na ontvangst is uw aanmelding definitief.

Afbeelding: De Slag bij Solebay (1672), een Staatse brander steekt het Engelse admiraalsschip in brand. Schilder: Willem van de Velde de Jonge.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *