Literatuur over schrijfvaardigheid

Literatuur behorende bij ‘Aandacht voor schrijfvaardigheid’ – Jannet van Drie – Kleio 5, 2015

De twee artikelen uit onderstaande lijst die zijn verschenen in Kleio zijn via de link online te bekijken.

 

Over schrijfonderwijs in de vakken (algemeen)

Bonset, H., & Braaksma, M. (2008). Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht. Een inventarisatie van onderzoek van 1997 tot en met 2007. Enschede: SLO.

Graham, S., &Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. Journal of Educational Psychology, 99(3), 445-476.

Hillocks, G. (1986). Research on written composition: New directions for teaching. Urbana, Il: ERIC Clearinghouse on Reading and Communicative Skills.

Klein, P. D., & Kirkpatrick, L. C. (2010). A framework for content area writing: Mediators and moderators. Journal of Writing Research, 2(1), 1-46.

Mottart, A., Van Brabant, P., & Van de Ven, P-H. (2009). Schrijven bij diverse schoolvakken. Een verkenning. Levende Talen Tijdschrift 10(4), 14-20.

Mottart, A., Van Brabant, P., & Van de Ven, P-H. (2010). Schrijven bij diverse schoolvakken – voorbeelden, analyses en aanbevelingen. Levende Talen Tijdschrift, 11(2), 22-29.

Norden, S. van (2014). Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.

Prenger, J. & de Glopper, K. (2014). Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 27-36.

Van der Leeuw, B., & Meestringa, T. (2011). Eisen aan schrijfvaardigheid in de bovenbouw havo/vwo. Levende Talen Tijdschrift, 12(2), 14-24.

 

 

Over schrijven bij geschiedenis

Coffin, C. (2006). Learning the language of school history: the role of linguistics in mapping the writing demands of the secondary school curriculum. Journal of Curriculum Studies, 38, 413-429.

De La Paz, S. (2005). Effects of historical reasoning instruction and writing strategy mastery in culturally and academically diverse middle school classrooms. Journal of Educational Psychology, 97(2), 139-156.

De La Paz, S., & Felton, M. K. (2010). Reading and writing from multiple source documents in history: Effects of strategy instruction with low to average high school writers. Contemporary Educational Psychology, 35, 174-192.

De Oliveira, L. C. (2011). Knowing and writing school history. The language of students’ expository writing and teachers’ expectations. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

McCarthy Young, K., & Leinhardt, G. (1998). Writing from primary document. A way of knowing in history. Written communication 15(1), 25-68.

Monte-Sano, C. (2011). Beyond reading comprehension and summary: learning to read and write in history by focusing on evidence, perspective, and interpretation. Curriculum Inquiry, 41(2), 212-249.

Monte-Sano, C. (2010). Disciplinary literacy in history: An exploration of the historical nature of adolescents’ writing. Journal of the Learning Sciences,19, 539-568.

Stam, B. & Van Drie, J. (2010). Discussies vol vuur. Leerlingen enthousiast door lessen over historische significantie. Kleio, 51(7), 10-13.

Van Drie, J. (2013). Hoe bepalen we wat belangrijk is om te leren? Historische significantie in de klas. Kleio, 54(5), 38-41.

Van Drie, Van Boxtel, C., & Braaksma, M. (2014). Writing to engage students in historical reasoning. In P. Klein, P. Boscolo, L. Kirkpatrick, & C. Gelati (Eds.), Studies in Writing: Writing as Learning Activity. Studies in Writing, Volume 17, pp. 94-119. Leiden, the Netherlands: Koninklijke Brill NV.

Van Drie, J., Van Boxtel, C., & Stam, B. (2013).  “But why is this so important?” Discussing historical significance in the classroom. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 12(1), 146-168.

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *