Discussie over examen

Marcel Hummelink, geschiedenisleraar aan het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, gaat in discussie met Piet de Rooy en Arie Wilschut over het examen.

 

Marcel Hummelink schreef een Open brief aan Piet de Rooy. Hij is niet blij met het huidige geschiedenisexamen. Een quote uit de brief: “De 49 abstracte ‘tijdvak-kenmerken’ die de leerlingen nu moeten kennen, hen alleen in een gekunstelde examensituatie helpen om met succes een voorwerp of tekst in de tijd te plaatsen: in werkelijkheid verrast en verwart de geschiedenis ook de grootste specialisten telkens weer.”

Arie Wilschut reageert hier op, mede namens Piet de Rooy. Reactie Arie Wilschut. Hij beargumenteert dat het examen zoals het er nu uitziet, niet veel te maken heeft met het doel dat de commissie voor ogen stond. Een quote: “De rapportage over de experimenten werd van diverse zijden met wantrouwen bekeken, onder andere door leraren geschiedenis uit de bovenbouw en door de VGN. Men veronderstelde dat zonder nadere omschrijving van feitelijke leerstof ‘meer diepgang’ niet mogelijk zou zijn. Diepgang werd kennelijk opgevat als: beheersen van meer feitelijke, voorgeschreven kennis.”

Marcel Hummelink vindt dat Arie Wilschut niet begrijpt waar hij op doelt. Maar: “Hoewel wij verschillend denken over de richting die wij zouden moeten inslaan, zijn wij het er denk ik over eens dat al het werk dat in de aflopen decennia is verricht om het geschiedenisonderwijs te verbeteren, bepaald geen ideaal eindresultaat heeft opgeleverd.” Brief aan Arie Wilschut

Wilt u ook uw mening geven? Reageer hieronder.
Volg de discussie ook op Historici.nl.

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *