Reactie op advies Platform Onderwijs 2032

De VGN heeft een reactie geformuleerd op het conceptadvies van het Platform Onderwijs 2032. Enkele zinnen hieruit:

Uit het conceptadvies komt een helaas onrealistische weergave van het schoolvak Geschiedenis naar voren als zijnde een vak waarbij leerlingen ‘een te grote hoeveelheid feitenkennis’ krijgen aangeleerd die volgens het Platform niet van belang is. Historische feiten zijn echter zeer relevant voor het leren van geschiedenis.

We zetten de klok wel erg ver terug met een curriculum dat alleen de Nederlandse geschiedenis bestrijkt. De globaliserende en pluriformer wordende samenleving vraagt juist om meer aandacht voor wereldgeschiedenis.

Taalvaardigheden, sociale en digitale vaardigheden staan in het conceptadvies te los van kennis van de wereld en vakspecifieke vaardigheden.

Download de hele reactie: Reactie op Conceptadvies_Schnabel_11nov2015_VGN MT Geschiedenis

Lees hier ook het artikel Geschiedenisonderwijs 2032 dat Carla van Boxtel, Hubert Slings, Susan Hogervorst en Ton van der Schans schreven aan de commissie Schnabel op 13 juli. Dit artikel werd geschreven als eerste visiestuk voor het Platform #Onderwijs 2032.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *