VU scholendag geschiedenis

Op woensdag 27 januari 2016 organiseert de opleiding Geschiedenis van de Vrije Universiteit een ontmoetingsdag voor havo- en vwo-docenten. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en de datum alvast te reserveren!

Op deze dag  wordt u door docenten van onze opleiding bijgepraat over de stand van zaken en recente trends in het historisch onderzoek. Naast speerpunten in het VU-onderzoek zullen drie onderwerpen aan de orde komen die in relatie staan tot  het centraal eindexamen 2016:  de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Duitsland, en de Koude oorlog. Sprekers in de ochtend zijn prof. Davids en dr. Ronald Kroeze. In de middag zijn er twee workshops over het geschiedenisonderwijs. Een uitgewerkt programma vindt u aan de ommezijde van deze uitnodiging.

Aan het einde van de middag zal prof. George Harinck, bekend van de televisieserie Om de Oude Wereldzee, vertellen over zijn nieuwe programma Abraham Kuyper in Amerika, en dr. Ab Flipse over zijn nieuwe publicatie over VU-Prominenten in het kader van het 135-jarig bestaan van de VU. U ontvangt daarvan aan het einde van de dag een exemplaar.

Voor deelname dient u € 25,- te storten op rekening IBAN NL93 DEUT 0487635272 t.n.v. Vrije Universiteit Faculteit Geesteswetenschappen  – o.v.v. scholendag Geschiedenis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Renate Wijmenga, r.p.wijmenga@student.vu.nl onder vermelding van uw naam, school, contactgegevens en de workshop die u wilt volgen. U ontvangt dan nadere details van de VU. Wilt u eventueel meekomende scholieren (maximaal twee per docent) ook vragen zich afzonderlijk via dit emailadres aan te melden.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *