Wat vond u van het examen?

Dit jaar hebben voor het eerst alle leerlingen het examen nieuwe stijl afgelegd. Ik zou graag willen weten in hoeverre dit examen beantwoordde aan uw verwachtingen en of het examen aanleiding voor u is, uw onderwijs bij te stellen. Daarom vraag ik u een (korte) vragenlijst in te vullen: https://nl.research.net/r/Geschiedenisexamen2015

De afgelopen jaren is, met uw hulp en die van andere collega’s, onderzocht wat de eerste ervaringen waren met het nieuwe centraal examen geschiedenis. De resultaten van deze onderzoeken zijn gepubliceerd op de website van SLO:

Uw antwoorden vormen een belangrijke input vormen voor het uiteindelijke onderzoeksverslag van het invoeringstraject. Als blijk van waardering voor deelname worden onder de respondenten twintig boekenbonnen van 25 euro verloot. Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw medewerking.

Albert van der Kaap
leerplanontwikkelaar geschiedenis
onderbouw, bovenbouw vmbo en tweede fase


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *