Bijeenkomst lerarenregister

De VGN ontving een uitnodiging van het platform VVVO om als vakvereniging deel te nemen aan een kick off bijeenkomst over het lerarenregister. Wie interesse heeft om hierbij aanwezig te zijn, kan zich aanmelden bij secretaris Marcel Nonhebel via m.nonhebel@casema.nl. De tekst van de uitnodiging luidt als volgt:

Onlangs is het wetsvoorstel ‘Lerarenberoep en lerarenregister’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is een belangrijke stap in het proces naar een zelfbewuste en krachtige beroepsgroep. Als lidorganisatie van de Onderwijscoöperatie zijn wij nauw betrokken geweest bij het opstellen van dit wetsvoorstel en wij zijn tevreden met de uitkomst.

Graag nodigen wij je uit voor de feestelijke én inhoudelijke Kick Off-bijeenkomst, op zaterdagmiddag 21 mei 2016 op het Corderius College te Amersfoort.

De leraar, de professional
In het wetsvoorstel wordt de leraar als professional erkend en worden de daarbij horende rechten, verantwoordelijkheden en plichten vastgelegd. Het recht op professionele ontwikkeling, professionele ruimte en professionele zeggenschap wordt wettelijk verankerd. Met deze wet in de hand staan leraren straks veel sterker in de professionele dialoog op school, over de inrichting en de kwaliteit van onderwijs. Er gaat dus echt wat veranderen.

Het Lerarenregister
Onderdeel van het wetsvoorstel is de wettelijke verankering van het Lerarenregister als een schakel in de continue professionalisering van het lerarenberoep. Leraren zijn eigenaar van hun professionele ontwikkeling. Het lerarenregister biedt ouders en leerlingen de zekerheid dat er een bevoegde, bekwame leraar voor de klas staat die zijn vak bijhoudt en met zijn collega’s werkt aan het verbeteren van zijn onderwijs.

Het succes van deze wet begint bij jou!
Jij bent een belangrijke schakel in het voor ons liggende traject, waarin we collega-leraren en andere belanghebbenden willen laten zien wat de winst van dit wetsvoorstel is. Daarom hechten we aan jouw aanwezigheid bij deze feestelijke, maar ook inhoudelijke Kick Off. We delen de laatste informatie met elkaar en bespreken wat jij in het veld voor vragen en opmerkingen kunt tegenkomen en hoe je daarop zou kunnen reageren.

Waar:
Corderius College
Lambert Heijnricsstraat 23
3817 ER Amersfoort

Wanneer:
zaterdag 21 mei 2016

Programma:
13.00     inloop met koffie
13.30     plenaire opening, met o.a. een paneldiscussie met leraren
15.00     workshops / ronde tafel discussies, etc.
16.00     feestelijke afsluiting

[Foto: Kelvin Grove State School, Teacher and Class. April 1951. Queensland State Archives]


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *