Cordaid Profielwerkstuk

Ontwikkelingsorganisatie Cordaid beloont het beste maatschappelijk betrokken profielwerkstuk. Heeft u een leerling op havo/vwo die dit schooljaar een werkstuk schreef gericht op armoedebestrijding of ontwikkelingshulp, dan kan deze leerling meedoen aan de wedstrijd. De regels staan op de website van Cordaid.


Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *