Persbericht: eindexamen geschiedenis havo

 

Persbericht – eindexamen geschiedenis havo

Het huidige programma voor het eindexamen geschiedenis voor het HAVO over de zogenoemde oriëntatiekennis wordt door veel docenten en leerlingen als overladen ervaren. Daarom gaf het ministerie van OCW een zogenaamde ‘verlichtingswerkgroep’ de opdracht om te komen tot een voorstel voor een substantiële verlichting van het examenprogramma.

Daarbij golden drie voorwaarden: het karakter van het programma van oriëntatiekennis mag niet wezenlijk worden aangetast, het voorstel kan rekenen op brede steun bij docenten en leerlingen en het moet gaan om een substantiële verlichting.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van CITO, CvTE, SLO, VGN en lerarenopleidingen.

De werkgroep stelt voor de HAVO-leerlingen die in september 2017 starten in de vierde klas en centraal examen doen in mei 2019 het volgende voor:

1) De tijdvakken 1 tot en met 4 (prehistorie tot ca. 1500) blijven onderdeel van het examenprogramma, maar zullen niet meer worden getoetst in het Centraal Examen, maar in het schoolexamen.

2) De zogenoemde Historische Contexten blijven gehandhaafd. De voorbeelden die daarbij per paragraaf steeds genoemd zijn, worden

I) voor een groot deel geschrapt (17)

II) voor een kleiner deel (10) opgenomen in de tekst van de syllabus

Een voorstel voor een nieuw examenprogramma en een gereviseerde syllabus vind je hier (pdf)

De komende weken leggen wij dit voorstel via de kanalen van de VGN voor aan docenten geschiedenis. Als een grote meerderheid meent dat dit binnen de gegeven kaders voor voldoende verlichting zorgt, dan kan een en ander wettelijk worden geregeld.

– De vragenlijst is inmiddels gesloten: lees hier het persbericht over de uitkomst – 

De aanpassing van de syllabus voor HAVO blijft van kracht tot de volgende grote herziening van de syllabus geschiedenis die wordt verwacht voor 2020.

 

P.S: De Verlichtingswerkgroep HAVO heeft een toelichting geschreven op het persbericht. Hierin wordt uitgelegd waarom juist voor dit voorstel is gekozen. De toelichting van de verlichtingswerkgroep is hier te lezen.

 

De verlichtingswerkgroep

 

Hanneke Tuithof, lerarenopleider UU/HU, voorzitter, onafhankelijk

Alderik Visser, secretaris namens de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)

Geert van Besouw, docent geschiedenis, lid namens de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland (VGN)

Stefan Boom, toetsontwikkelaar, lid namens CITO

Hellen Jansen, docent geschiedenis, lid namens de VGN

Bas van de Meijden, lerarenopleider Windesheim Zwolle, onafhankelijk

Elise Stork, lerarenopleider ICLON, lid namens het College voor Toetsing en Examens (CvTE)


Reacties

 1. Bart_den_uyl Zegt: november 30, 2016 at 3:13 pm

  De Verlichtingswerkgroep HAVO heeft een toelichting geschreven op het persbericht. Hierin wordt uitgelegd waarom juist voor dit voorstel is gekozen. De toelichting van de verlichtingswerkgroep is hier te lezen.

 2. Bram Langenberg Zegt: november 28, 2016 at 10:17 pm

  Ik ben het eens met Arie Wilschut. In mijn ogen is het belangrijk dat het tijdvakkenkader als geheel in stand blijft en dat het wordt ingezet zoals het bedoeld was. Er kunnen heel eenvoudig ontwikkelingen ‘overheen’ gelegd worden van thema’s als bijvoorbeeld macht, religie of economie. Deze thema’s krijgen dan door de kapstok van de tijdvakken echte betekenis door de koppeling met het heden en de nadruk op verandering en continuïteit. De zin en betekenis van de historische contexten zijn mij nooit duidelijk geworden en deze contexten kunnen beter in zijn geheel worden vervangen door zinvolle ontwikkelingen door alle tijdvakken heen. (Nu zitten we nog steeds opgescheept met die eeuwige Nederlandse Opstand.) Door de historische contexten is het kind met het badwater weggegooid.

  • Linda Spierings Zegt: januari 10, 2017 at 9:06 pm

   Ik sluit mij volledig aan bij het standpunt van Arie Wilschut, dus het in stand houden van het tijdvakkenkader en zoals Bram Langenberg voorstelt dit nader aan te vullen met een thematische aanpak over de tijdvakken heen (in plaats van de historische contexten). Er heerst blijkbaar een sterke tendens om de eerste tijdvakken als historisch ‘minder belangrijk’ te kwalificeren, mijn leerlingen zijn het daar volstrekt niet mee eens. Historische contexten zijn ons door de strot geduwd en kunnen we eindelijk een keer breken met Europa-centrisch onderwijs, dat zou pas eigentijds en betekenisvol zijn.

 3. Ik ondersteun het ontlasten van het Havo examen geschiedenis.
  Of dit voorstel nu echt voor verlichting zorgt waag ik te betwijfelen.
  Ik sluit me in het geel niet aan bij het voorstel van dhr Wilschut om de historische contexten te schrappen.
  De broodnodige verdieping die juist bij de historische contexten zo naar voren komt wordt (ook) door (Havo) leerlingen ( en mijzelf) op prijs gesteld.
  Misschien zouden we ‘ het hoppen van KA naar KA’ eens moeten heroverwegen

 4. Het afvoeren van de eerste vier tijdvakken van het CE levert mijns inziens alleen een verlichting op als schoolexamens niet serieus genomen worden. Kennelijk is dat de impliciete aanname. Het weglaten van voorbeelden levert ook geen verlichting op, tenzij het geen ‘voorbeelden’ zijn maar verkapte verplichte leerstof. Het opnemen van de resterende voorbeelden in de syllabus levert via dezelfde redenering een verzwaring van het programma op. Ik denk dus dat er tegen dit voorstel voor verlichting gestemd moet worden. In plaats daarvan zouden de historische contexten moeten vervallen. Door een deel van het tijdvakkenkader weg te laten wordt het toch al ondermijnde examenprogramma verder ondermijnd en wordt voeding gegeven aan de suggestie dat de tijdvakken geen referentiekader in de historische tijd zijn (zoals de bedoeling was) maar een te behandelen historisch overzicht (zoals niet de bedoeling was).

  • Djurre Fijen Zegt: november 28, 2016 at 2:47 pm

   Eens met dhr. Wildschut. De snelkookpan waarin tijdvakken EN contexten in anderhalf jaar tijd behandeld moeten worden blijft bestaan met dit voorstel.

 5. Mw drs A J van Steenderen Zegt: november 28, 2016 at 8:35 am

  Beste werkgroep, ook ik sta volledig achter de voorstellen om het havo examen minder zwaar te maken.

 6. Japke Huisman Zegt: november 25, 2016 at 7:52 pm

  Ik sta helemaal achter het voorstel van de verlichtingswerkgroep. Het lijkt me een prima voorstel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *