Geslaagde vmbo conferentie

De vmbo-conferentie over het eindexamen geschiedenis die op vrijdag 4 november jl. al weer voor de negende keer werd georganiseerd, had wederom goede kritieken. Het is nog steeds de enige conferentie in Nederland die exclusief gericht is op het vmbo en dat voorziet blijkbaar in een behoefte.

Met 150 deelnemers was de conferentie helemaal volgeboekt. Er was dit jaar voor docenten een extra aanleiding om te komen, omdat het gewijzigde eindexamen volgens de nieuwe syllabus volgend schooljaar wordt afgenomen. Het examen in 2017 is het laatste examen “oude stijl”.

conferentie1

De organisatie, in handen van de Universiteit Utrecht en de vmbo-commissie van de VGN, had net als vorig jaar drie themalijnen bedacht. Deze drie waren staatsinrichting, het Interbellum en vakdidactiek.

Na de opening door Asker Pelgrom,  ging de openingslezing over de wijzigingen in de syllabus en de gevolgen voor de vmbo-examens vanaf 2018. Huub Kurstjens namens het CITO en Gerard Rozing namens de syllabuscommissie en het CvTE, legden de aanloop naar en de inhoud van de wijzigingen uit. De veranderingen hebben geleid tot een nieuwe opzet van het examen: zowel staatsinrichting als het Historisch Overzicht worden chronologisch in zes tijdvakken behandeld. Daarnaast is er een nieuwe structuur met drie kolommen naast elkaar, bestaande uit achtereenvolgens: 1) Europa en de wereld; 2) De geschiedenis van Nederland; 3) Staatsinrichting van Nederland. Hierdoor kunnen er ook overall-vragen worden gesteld bij het examen. Vragen die horizontaal door de stof gaan (bijvoorbeeld over het jaar 1917, toen de Pacificatie het licht zag, de V.S. bij de Eerste Wereldoorlog betrokken raakte en de revolutie in Rusland plaatsvond) of verticaal (bijvoorbeeld een vergelijking tussen de Eerste – en de Tweede Feministische Golf).  Van de nieuwe soorten vragen werden met behulp van een voorbeeldexamen enkele voorbeelden gegeven.

Voor veel aanwezigen was dit echt nieuws gelukkig al bekend, want het SE voor de examenkandidaten van 2018, is al van start gegaan. Zo zou men voor het SE kunnen kiezen voor het Midden-Oosten, dat uit het CE gehaald is en als een apart schoolexamen behandeld mag worden.

kochNa de openingslezing konden de deelnemers aan de conferentie kiezen uit drie inhoudelijke lezingen, die pasten in de drie genoemde themalijnen. Jeroen Koch, historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht, sprak over de Nederlandse staatsinrichting tussen 1813 en 1917 aan de hand van drie biografieën: die van koning Willem I, van Rudolf Thorbecke en van Abraham Kuyper. De tweede lezing was van Remco Ensel en ging over hoe de nationale identiteit in de fotografie in het Interbellum tot uiting kwam. Ensel is als cultuurhistoricus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is auteur van het boek De Nederlander in beeld, Fotografie en nationalisme 1920-1945, dat elke deelnemer ook meekreeg. De derde lezing ging over actief historisch denken en werd gegeven door Koen Henskens (lerarenopleider en vakdidacticus Geschiedenis aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en kernlid van de Stichting Actief Historisch Denken).  In zijn lezing maakte hij vanuit actief historisch denken een koppeling naar het geschiedenisonderwijs op het vmbo.

Bij elk thema hoorden ook één of meer workshops. In de deze workshops waren de deelnemers ook actief bezig. Bij de themalijn Interbellum hoorde de workshop van Movies that Matter, al jarenlang een trouwe workshopgever op de conferentie. Dit keer ging het over het Interbellum in de film. Er werden veel praktische voorbeelden gegeven van films of filmfragmenten die bruikbaar zijn in de les, met uitleg over manieren waarop dit materiaal kan worden ingezet.

workshopBij de themalijn staatsinrichting kwam ProDemos in actie, een andere trouwe workshopgever. Onder het motto “Staatsinrichting in de les” werden op een actieve manier verschillende werkvormen staatsinrichting behandeld. Deze staan in verschillende uitgaven van ProDemos en de deelnemers kregen een exemplaar van Tien werkvormen over staatsinrichting mee naar huis.

Albert van der Kaap, bekend van Histoforum en de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), ging in zijn workshop in op de overstap van het vmbo naar de havo en hoe je leerlingen in het vak geschiedenis daar beter op kunt voorbereiden.

Bjorn Wansink, vakdidacticus Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, lichtte toe hoe leerlingen in het examen de ‘principes en procedures’ van het vak geschiedenis moeten kunnen toepassen. In zijn workshop probeerde hij hieraan handen en voeten aan te geven met praktische tips.

Tenslotte was er de workshop van Huub Kurstjens en Gerard Rozing. Zij gingen met de deelnemers aan de slag met het maken van toetsvragen om historische vaardigheden op een goede manier te toetsen.

De slotlezing werd gegeven door Sjaak van der Lee, docent op het Chr. College Groevenbeek te Ermelo, die zijn publiek liet kennismaken met lesgeven volgens het gameprincipe. Hij gaf daarbij diverse voorbeelden uit zijn eigen lespraktijk.

Al met al weer een conferentie met een heel afwisselend programma.  Bij de afsluitende borrel kreeg de organisatie veel positieve reacties te horen. De deelnemers vonden het een zinvolle dag en gingen tevreden naar huis, met een aantal praktische werkvormen en tips, die zo in de les gebruikt kunnen worden. Kortom, ook deze editie van de vmbo-conferentie was een succes. Ook volgend jaar zal de conferentie worden gehouden: houdt u dus de eerste vrijdag van november alvast vrij!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *