Update (20 mei): Regionale besprekingen havo/vwo

Let op: We plaatsen het verslag op deze website ná de regiobesprekingen, in de loop van de avond van 20 mei.

Ook bij het komende CE geschiedenis voor havo en vwo organiseert de VGN weer regionale besprekingen. Omdat we vorig jaar merkten dat veel collega’s onder grote tijdsdruk staan om het gecorrigeerde werk snel in te leveren, hebben we de regionale besprekingen dit jaar vóór het weekend gepland. Bekijk hier het overzicht van de locaties van de regiobesprekingen.


Reacties

 1. jlhmmaas Zegt: mei 21, 2016 at 12:18 pm

  Nog steeds geen verslagen van de regiobesprekingen online??? Tenminste, ik kan ze niet vinden! Heb ze wel zsm nodig liefst…

 2. DocentOoms Zegt: mei 21, 2016 at 6:51 am

  Ik ben bij de regiobespreking geweest, we hebben geen handopsteking gedaan zoals een collega hiervoor opperde. Daarom ook maar even in een reactie: deze eerdere bespreking vind ik een zegen! Vooraf heb ik het werk van 10 leerlingen helemaal kunnen nakijken, heb een voldoende beeld van het gemaakte werk en de knelpunten, het bijwonen was dan ook ook erg nuttig. Het totaal van 51 leerlingen kan ik nu in een keer definitief corrigeren. Houden zo wat mij betreft!

 3. Gebruiker77 Zegt: mei 20, 2016 at 3:04 pm

  Waarom pas na de regiobesprekingen?

 4. martina Zegt: mei 20, 2016 at 2:18 pm

  Ik zit met smart op het verslag te wachten!

 5. cornelis12 Zegt: mei 20, 2016 at 2:02 pm

  Ik heb dezelfde vraag als Bertha.

 6. Waar kan ik het verslag centrale bespreking online vinden?

 7. Ik wil voorstellen dat er op de regiovergaderingen een peiling (hand opsteken)gehouden wordt over de vervroeging van de vergadering. Dat levert hardere cijfers op dan de individuele reacties die hier of op het forum gepost worden.
  Op basis van de resultaten kan daar dan een meerderheidsbesluit uitkomen, waar we dan niet meer over zullen discussiëren.

 8. Cedric Regtop Zegt: mei 20, 2016 at 8:52 am

  Beste collega’s,

  Ik ben juist erg blij met een vergadering die eerder is en notulen die eerder verschijnen. Na de vergadering/het krijgen van de notulen moet je als corrector nog eens door je werk met (tot nu toe steeds) zeker twee A4 aan herziening/aanvulling/af te wegen zaken. Zeker als je als corrector veel leerlingen hebt, is de tijdsdruk tussen die tweede ronde en de verzending ontzettend hoog.

  Bovendien scheelt het je op zich gewoon werk als je vragen in één keer definitief (zonder uitzicht op aanpassingen n.a.v. aanvullingen/notulen) na kunt kijken. Tot dit jaar wilde ik ook graag alles hebben nagekeken voordat de notulen kwamen. Dat kan nu niet meer, maar dat is voor de uiteindelijke werkdruk eerder een zegen dan een nadeel. Om tijdens de regiovergadering toch mee te kunnen praten over alle opgaven, kun je er overigens voor kiezen bij sommige leerlingen even het hele examen na te kijken.

  Kortom: het verlicht mijn werkdruk aanzienlijk en daarom hoop ik van harte dat dit beleid ook in komende jaren wordt gehanteerd.

 9. Kleine vraag: op de lijst staat bij de regiobespreking in Den Haag 2x vwo, is dat correct? Dan zal ik naar Leiden moeten uitwijken. Als dit niet correct is, op welk moment is dan de havo bespreking?

 10. Jeroen Walet Zegt: mei 19, 2016 at 5:42 am

  Beste collega’s,

  Ik lees in de reacties o.a. tips over het betrekken van collega’s bij het corrigeren van de examens. Ik ben zelf altijd gewend om het forum erbij te gebruiken.
  Tot op heden is het mij echter niet gelukt op het nieuwe forum te komen. Na een gebruikersnaam en mailadres opgegeven te hebben zou er een wachtwoord toegezonden moeten worden. Er komt echter niets binnen. Ik heb het nog een keer geprobeerd met een ander mailadres, maar ook dat heeft na 2 dagen nog steeds niets opgeleverd. Mijn collega’s van mijn school ondervinden hetzelfde probleem. Ik heb reeds contact gezocht met de VGN via de site en facebook, maar krijg ook daar geen reacties. Is er iemand die mij kan helpen?

  Met vriendelijke groet,

  Jeroen Walet

  • Redactie Zegt: mei 19, 2016 at 8:40 am

   Beste Jeroen, inmiddels heb je van ons een reactie gehad op je berichten. Neem ajb contact op met de forumbeheerder, zijn mailadres staat op de pagina van het examenforum. Dat geldt ook voor andere mensen die dit probleem ondervinden. Hij kan jullie verder helpen!

 11. Bo van Leeuwen Zegt: mei 18, 2016 at 9:23 am

  Beste collegae,

  Op vrijdag heb ik natuurlijk nog lang niet al mijn examens nagekeken dus ben het volledig met collega Loth (en anderen eens): dan wordt het lastig om het te hebben over de antwoorden van de leerlingen, want dan heb ik nog (lang) geen volledig beeld. Het is wat mij betreft dus juist een verhoging van de tijdsdruk.

  Verder een verzoek aan de collega’s die naar de centrale bespreking gaan: ik heb zelf het HAVO eindexamen gemaakt (samen met mijn leerlingen) en vraag 25 en vooral het antwoord volgens het correctievoorschrift is echt niet te doen (ik had al geen idee waar het CvTE heen wilde met deze vraag, laat staan de gemiddelde HAVO-leerling). Een belachelijke vraag kijkende naar het antwoord. Wat mij betreft moet deze vraag volledig worden geschrapt. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er leerlingen zijn die deze vraag goed hebben.

  • Beste collega Van Leeuwen,

   Helaas gaat de centrale vergadering niet over het schrappen van vragen. We zullen de ervaren correctieproblemen natuurlijk overbrengen aan de aanwezige mensen van Cito en CvTE, die er hopelijk ook al enigszins van op de hoogte zijn. Wat er in het verslag zal staan is een hopelijk landelijk gedragen correctieadvies NAAST het cv. Zo lang het cvte daartoe niet met een erratum besluit, zullen daarin nooit vragen worden geschrapt. Mochten alle leerlingen er slecht op scoren en alle collega’s het conform het cv nakijken, dan kunt u er van op aan dat dit meegenomen wordt bij het bepalen van de normering.

   Verder kan ik u van harte aanraden gegronde klachten over het examen neer te leggen bij het examenloket (examenloket@duo.nl). Dan krijgt u zo snel mogelijk een antwoord van CvTE over wat er mee gedaan wordt.

   Met vriendelijke groet,
   Maarten Bark

 12. Arjan Otte Zegt: mei 16, 2016 at 6:39 pm

  Allereerst wil ik me aansluiten bij de reactie van dhr/mevr. Visser. De druk vanuit schoolleidingen/examensecretarissen is soms groot, terwijl een zorgvuldige correctie mij in elk geval veel tijd kost. Persoonlijk trek ik me er niets van aan en hanteer ongeveer de helft van de tijd tot aan de publicatie van de N-termen als correctietijd, een dag of tien dus.
  Iets anders dat me opviel is dat éérst de verslagen van de centrale bespreking on line komen en daarná de regionale besprekingen zijn. De verslagen van de VGN worden door vrijwel alle collega’s als aanvulling op het cv gebruikt en gelden (mede) als leidend bij de bespreking met de tweede corrector.
  Vorig jaar leidde dat verschil tussen centrale verslag en regionale bespreking met mijn tweede corrector tot een discussie in de trant van ‘Ja, maar op mijn regionale bespreking hebben we dat-en-dat ook nog afgesproken…’ Een en ander was voor mij moeilijk na te gaan. Daar is al helemaal geen beginnen aan met bijna twintig besprekingen.
  Wanneer die regionale afspraken niet in de centrale bespreking o.i.d. verwerkt worden, kan dat tot regionale verschillen leiden. In extremis: de postcode van de school bepaalt welke regiobespreking gevolg wordt(?).
  Naar mijn gevoel kan het beter omgekeerd worden: eerst de regionale besprekingen en op basis daarvan een centrale, waarvan dan één eenduidig verslag komt, waarmee iedereen aan de slag kan.
  Tot slot: veel succes iedereen bij de correctie!

  • Beste meneer Otte,

   Bedankt! We zullen uw suggestie zeker meenemen in de evaluatie. Persoonlijk ben ik alleen bang dat een dergelijk traject wat teveel tijd kost, terwijl er van veel kanten juist bij ons op aangedrongen wordt om snel met een weloverwogen advies te komen. Dit doen we gebaseerd op de inzichten van inderdaad een wat kleinere, maar wel zeer ervaren groep docenten. Grotendeels zijn dit de voorzitters van de regiovergaderingen. Hierbij nemen we overigens alle twistpunten op het forum ook mee, om tot een zo goed mogelijk overzicht van de ervaren problemen te komen.

   U hebt gelijk dat we het sterkste staan als landelijk een lijn trekken. Dat is ook de insteek van het verslag, die vervolgens in de regiovergaderingen moet worden overgedragen en eventueel toegelicht door de regiovoorzitters. Daarnaast zijn er bij regiovergaderingen vaak ook mensen die (soms erg creatieve) proefballonnetjes oplaten. Het kan zijn dat de inhoud van de regiovergaderingen daardoor van elkaar gaan verschillen, dat sommige proefballonnen zelfs wat breder gedragen worden. Toch denk ik dat de rode draad helder zou moeten zijn en dat in regiovergaderingen op zich niet teveel ruimte naast gecreëerd moet worden. dat is deels de verantwoordelijkheid van de regiovoorzitters en van de opstellers van een zo eenduidig mogelijk verslag, en deels de verantwoordelijkheid van aanwezige collegae, die de meeste proefballonnetjes simpelweg af kunnen schieten met ‘kunt u dat stevig met vakliteratuur onderbouwen?’ Dat blijft natuurlijk ook altijd de beste verdediging tegen mensen die zich op een twijfelachtig consensus tijdens een regiovergadering beroepen.

   Met vriendelijke groet,
   Maarten Bark

 13. E. Driessen Zegt: mei 11, 2016 at 9:36 am

  Dit is mijn eerste keer examens nakijken, en dus de eerste keer deelnemen aan de regiovergadering. Ik vroeg me af: moet je je van tevoren opgeven of kun je er gewoon naartoe?

 14. J.Roesink Zegt: mei 3, 2016 at 9:37 am

  “Omdat we vorig jaar merkten dat veel collega’s onder grote tijdsdruk staan om het gecorrigeerde werk snel in te leveren, hebben we de regionale besprekingen dit jaar vóór het weekend gepland.”
  Volgens mij wordt door de VGN de tijdsdruk nu juist verhoogd!
  Waarom niet de regiobijeenkomst aan het begin van week 21 plannen? Dan heeft ieder van ons de mogelijkheid een beeld bij de vragen (en antwoorden) te hebben!

  • Waarde collegae,

   We hebben deze keuze gemaakt omdat er het afgelopen jaar steeds meer verzoeken onze kant op kwamen om de verslagen vóór het weekeinde te publiceren, zodat men er in het weekeinde al gebruik van kon maken. Omdat de formulering van deze verslagen vrij nauw luistert, kost dat tijd. Daarom is de centrale bespreking van de examens met een dag vervroegd, net als de regiovergaderingen, die meestal samenvallen met het moment van publicatie van de verslagen.

   Het is afwachten hoe deze wijziging alle betrokkenen bevalt. Beide opties hebben hun voor- en nadelen (bijvoorbeeld voor de werkdruk voor de deelnemers aan de centrale vergadering). Wij zullen deze werkwijze naderhand uiteraard uitgebreid evalueren, samen met de regiovoorzitters en Cito en CvTE. Mocht u hierover aanvullende vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan alstublieft niet om contact met ons op te nemen.

   Met vriendelijke groet,
   namens de commissie HAVO/VWO van de VGN,

   Maarten Bark

 15. G.D.Visser Zegt: april 27, 2016 at 9:45 am

  De uitslag van het examen is op donderdag 16 juni. Nakijktijd is voor GS dan 21 werkdagen (tot 14 juni.) Dat betekent voor 1e correctie ong. 10 werkdagen. Schooldirecties mogen ons dus niet vragen het werk voor 31 mei af te hebben.
  Ben het met de 2 vorige posters eens; het is kort dag en ik moet zowel vwo als havo een aantal lln nakijken om een goed beeld te krijgen.

 16. Vincent Loth Zegt: april 22, 2016 at 11:17 am

  Ben het met collega Van den Heuvel eens, we geven hiermee toe aan de onredelijke eis om het werk al snel weer in te leveren. Op vrijdag heb ik nog geen goed overzicht

 17. Frans van den Heuvel Zegt: april 21, 2016 at 1:04 pm

  Nadeel hiervan is dan weer wel de korte tijd die we hebben om een goed oordeel te vellen over het examen en gegeven antwoorden van onze cursisten!!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *