Debat over toekomst van ons vak

Het bestuur nodigt alle VGN-leden en andere belanghebbenden uit om mee te denken en te discussiëren over de toekomst van het vak geschiedenis, voor een zo concreet mogelijke invulling van het gewenste nieuwe geschiedeniscurriculum.

Het visiestuk Bij de tijd door het schoolvak geschiedenis (hierna afgekort als Bij de Tijd) bevat tien hoofdstukken, die alle gevolgd worden door koersuitspraken. Die koersuitspraken hebben als doel discussie op gang te brengen over de toekomst van het vak geschiedenis. Deze discussie leidt tot een nadere en concrete uitwerking van de visienota in de vorm van Bij de Tijd 2.

Doel
De dertig koersuitspraken in Bij de Tijd 1 zijn in Bij de Tijd 2 vertaald naar curriculumniveau, ofwel naar de praktijk van het leslokaal, de leerling, de docent. Het doel is dat Bij de Tijd 2 de mening en visie van de VGN inbrengt in de discussies van de door de staatssecretaris beoogde en ingestelde ontwikkelgroepen.

Bouwstenen
Het bestuur van de VGN vraagt van alle belanghebbenden bouwstenen om deze koersuitspraken om te zetten in een zo concreet mogelijk invulling van het gewenste curriculum. Het gaat om voorstellen en voorbeelden van nieuwe kerndoelen en gewenste en mogelijke leerlijnen. Daarom hebben wij een groot aantal deelvragen geformuleerd om tot een invulling van dit beoogde nieuwe curriculum te komen.

Onderwerpen
De vragen zijn om de gedachten te bepalen: zij vormen geen checklist, maar komen van pas als inspiratiebron. Behalve het invullen van een nieuw curriculum qua feiten, begrippen en chronologie gaat het ook om de volgende onderwerpen uit Bij de Tijd 1: burgerschapsvorming, persoonsvorming, geschiedenisonderwijs en de andere vakken, toetsing, lokale-, regionale-, nationale- en mondiale perspectieven. Over al deze aspecten zijn vragen opgenomen.

Planning
Gezien de planning van de ontwikkelgroepen zullen de commissies, de leden en de belanghebbenden vóór de herfstvakantie van 2016 een reactie moeten geven op de vragen zoals wij in dit stuk geformuleerd hebben, waarbij we graag nog een keer benadrukken dat deze vragen een hulpmiddel zijn. Het kan en mag ook anders. Het bestuur is van plan, samen met de tijdelijke commissie Visie, rond de herfstvakantie bijeenkomsten met leden en belangstellenden te houden over de opbrengst van dit debat. Doel is tot definitieve voorstellen te komen over de concrete invulling van het nieuwe curriculum.

Reacties kunnen gemaild worden naar een of beide auteurs van dit artikel. Cees van der Kooij via vanderkooij@home.nl en Ton van der Schans via A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl.

De vragen ten behoeve van het geschiedeniscurriculum kunt u hier downloaden (Word).

Bekijk hier het Leerstofkeuzeinstrument van Elise Storck (bijlage 2 uit de Vragenlijst)


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *