Veldraadpleging eindexamen Havo

Beste collega,

Zoals via diverse media bekend is gemaakt, ligt er een voorstel om het centraal eindexamen geschiedenis voor het havo substantieel te verlichten. Heb je de informatie daarover gemist, op onze website kun je het persbericht lezen en op de website van het CvTE kun je het concept van de nieuwe syllabus downloaden.

Langs deze weg willen we jou – docent geschiedenis met recente ervaring in de bovenbouw van het havo – vragen om je mening. In hoeverre is het voorstel zoals dat is geformuleerd inderdaad voldoende verlichtend – voor jou, en voor de leerlingen?De resultaten van deze veldraadpleging wegen mee in de beslissing van OCW. Het is belangrijk dat veel betrokkenen reageren. Het zou daarom fijn zijn als je de link van deze enquête deelt met je vakgenoten.

De resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst kost 3 minuten en is mogelijk tot 16 december.

– De vragenlijst is inmiddels gesloten: lees hier het persbericht over de uitkomst – 

Hartelijk dank voor je medewerking

Ton van der Schans, voorzitter VGN

P.S: De Verlichtingswerkgroep HAVO heeft een toelichting geschreven op het persbericht. Hierin wordt uitgelegd waarom juist voor dit voorstel is gekozen. De toelichting van de verlichtingswerkgroep is hier te lezen.


Reacties

 1. Marjonne Maan Zegt: december 12, 2016 at 9:38 pm

  Ik ben ook tegen dit plan, onder meer vanwege de redenen die Arie Wilschut noemt. Een HC minder zou ik een stuk logischer hebben gevonden, omdat die HC’s om een grondige behandeling vragen als je bedenkt hoe veel ruimte zij innemen in het CE. Daar kom je als docent dus snel mee in de knel. Dat ‘meezeulen’ van die oriëntatiekennis, zoals dat wordt omschreven, is nu juist het hele idee achter het hebben (en dus ook moeten onderhouden) van een historisch overzicht en het vormt de basis voor Domein A (denk aan bijvoorbeeld aan de vaardigheid continuïteit & verandering) , Het steeds herhalen en het stapelen van kennis zou je als een voordeel kunnen zien. Dit gebeurt overigens ook bij andere vakken. Daarnaast, en dat bezwaar heb ik volgens mij nog niet in andere commentaren gelezen, vind ik de focus op de moderne tijd soms echt heel jammer, zeker ook bij Historische Contexten. Als je de eerste vier tijdvakken nu ‘wegzet’ als onderdeel van het SE weet je zeker dat er in de toekomst geen HC meer zal komen die aansluit bij die tijdvakken. Erg jammer. Voor een evenwichtig examenprogramma waarbij leerlingen een goed historisch overzicht krijgen aangeleerd en leren reflecteren op geschiedenis zou het veel meer passen om de tien tijdvakken erin te houden, een HC te schrappen (wat mij betreft de Koude Oorlog) en in de toekomst voor een HC te kiezen die handelt over een onderwerp uit die eerste tijdvakken.

 2. Bart_den_uyl Zegt: november 30, 2016 at 3:14 pm

  De Verlichtingswerkgroep HAVO heeft een toelichting geschreven op het persbericht. Hierin wordt uitgelegd waarom juist voor dit voorstel is gekozen.
  De toelichting van de verlichtingswerkgroep is hier lezen:

 3. Het afvoeren van de eerste vier tijdvakken van het CE levert mijns inziens alleen een verlichting op als schoolexamens niet serieus genomen worden. Kennelijk is dat de impliciete aanname. Het weglaten van ‘voorbeelden’ levert ook geen verlichting op, tenzij het geen ‘voorbeelden’ zijn maar verkapte verplichte leerstof. Het opnemen van de resterende voorbeelden in de syllabus breidt via dezelfde redenering de verplichte leerstof uit in plaasts van dat deze wordt verlicht. Ik denk dus dat er tegen dit voorstel voor verlichting gestemd moet worden. In plaats daarvan zouden de historische contexten moeten vervallen. Door een deel van het tijdvakkenkader weg te laten wordt het toch al ondermijnde examenprogramma verder ondermijnd en wordt voeding gegeven aan de suggestie dat de tijdvakken geen referentiekader in de historische tijd zijn (zoals de bedoeling was) maar een te behandelen historisch overzicht (zoals niet de bedoeling was).

  • 1. “Het afvoeren van de eerste vier tijdvakken van het CE levert mijns inziens alleen een verlichting op als schoolexamens niet serieus genomen worden.”
   Het scheelt wel: leerlingen hoeven het niet extra te repeteren voor het CSE. Deze verlichting zegt niets over de kwaliteit van een schoolexamen over deze stof.
   2. “Het weglaten van ‘voorbeelden’ levert ook geen verlichting op, tenzij het geen ‘voorbeelden’ zijn maar verkapte verplichte leerstof.”
   Het scheelt wel iets, want het zijn toch dingen (denk aan bijvoorbeeld de ‘drie collaterale raden’) die leerlingen anders moeten leren. Ik begrijp de zinsnede ‘tenzij het geen “voorbeelden” zijn maar verkapte verplichte leerstof’ dan ook niet. Voorbeelden die m.i. essentieel zijn voor het begrip van de overige stof (bijvoorbeeld de Rijksdagbrand) zijn nu geel gemarkeerd in de tekst van de stofomschrijving (concept-syllabus). Ik ben daar wel gelukkig mee en vind de keuzes van de commissie verdedigbaar.
   3. “…wordt voeding gegeven aan de suggestie dat de tijdvakken geen referentiekader in de historische tijd zijn (zoals de bedoeling was) maar een te behandelen historisch overzicht (zoals niet de bedoeling was).”
   Tja. Ik geloof niet dat veel docenten, leerlingen en examenmakers het verschil begrijpen. Ligt dat aan hen? (Hoe kun je nu een referentiekader (paraat) hebben zonder overzicht?)
   4. “In plaats daarvan zouden de historische contexten moeten vervallen.” Ik denk van niet. Die zorgen juist voor geschiedkundige verdieping. Centrale toetsing van uitsluitend de Tien Tijdvakken leidt noodzakelijkerwijs tot oppervlakkigheid, omdat toetsmakers niet kunnen weten welke verdieping individuele docenten in het curriculum en hun lessen aanbrengen. (Of, in Wilschuts woorden, welke stof ze behandelen binnen het referentiekader.)
   Ik denk dus dat, binnen de geldende voorwaarden (oriëntatiekennis mag niet op de helling), voor dit voorstel moet worden gestemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *