Contributieverhoging

Tijdens de jaarvergadering van maandag 10 april 2017 hebben de aanwezige leden ingestemd met de begroting 2017. Onderdeel daarvan is een contributieverhoging met 7% met ingang van het huidige verenigingsjaar.

 

De contributies in 2017 zijn als volgt:

Lidmaatschap                                  € 80,-

Studentenlidmaatschap                € 50,-

 

Waarom deze verhoging?

Met de diverse nieuwe activiteiten van de vereniging om het vak geschiedenis op de kaart te houden met betrekking tot de diverse plannen tot onderwijsvernieuwing zijn de vaste lasten van de vereniging structureel gestegen. Hierbij komen de toegenomen kosten voor het maken van steeds mooiere Kleio’s. Deze kostenverhoging is de afgelopen drie jaar niet doorberekend aangezien de contributie gelijk is gebleven. Daarnaast hebben wij ook als vereniging voor en door docenten geschiedenis te maken met inflatie en ook wij zullen dus de contributiebedragen moeten indexeren, om de huidige en toekomstige activiteiten te kunnen realiseren en de oplopende kosten dekkend te houden.

Een verhoging van 7% is niet gering, maar is zoals aangegeven nodig. Het is ook verantwoord want de VGN biedt haar leden een prachtig eigentijds tijdschrift, een onderbouwde visie op de ontwikkelingen binnen het geschiedenisonderwijs en een krachtige gesprekspartner voor de beleidsmakers. En dat willen wij in stand houden: kwaliteit tegen een redelijke prijs.

Reserves en voorzieningen

Een alternatief voor de verhoging van de contributie zou kunnen zijn om een beroep te doen op de reservepositie van VGN. Het bestuur is daarvan echter geen voorstander. Daarnaast is het ook onmogelijk om een beroep te doen op onze huidige reserves, aangezien wij als vereniging wettelijk verplicht zijn om ook zonder inkomsten onze vereniging en de activiteiten ervan twee jaar voort te zetten. In het verleden heeft de jaarvergadering overigens al eens uitgesproken dat de huidige reservepositie enigszins beperkt is en eigenlijk hoger zou moeten zijn. Het bestuur ziet het als haar taak om ervoor te waken dat de vereniging via een accuraat financieel beleid ook de komende jaren financieel gezond blijft. De jaarvergadering stemde maandag 10 april jl. in met deze zienswijze in en stelde derhalve de begroting en de contributieverhoging vast.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *