Histocrypto Kleio 6

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welke historische gebeurtenis wordt hier gezocht? Stuur het antwoord vóór 7 december naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden!


Bart den Uyl