Persbericht: Derde Nationale Geschiedenisonderwijsconferentie

Burgerschapsvorming: Actueel en relevant door het geschiedenisonderwijs

Derde Nationaal Geschiedenisonderwijscongres

10 maart 2017, Voormalige Tweede Kamerzaal en ProDemos, Den Haag

Het vak geschiedenis is onmisbaar bij het overbrengen van burgerschap. Geschiedenis kan met concrete verhalen uit het verleden laten zien welke principes er achter dit begrip schuilgaan en waarom burgerschap zo belangrijk is. Het derde geschiedenisonderwijs congres gaat over hoe de vakken geschiedenis en burgerschap elkaar kunnen versterken.

Burgerschap is een onderwerp met veel dimensies. Naast het aspect van de politieke macht is er ook het sociale en identiteitsaspect. Elk mens behoort tot een bepaalde gemeenschap of gemeen-schappen waarin verantwoordelijkheid genomen moet worden. Bij geschiedenis leren de leerlingen de ontwikkeling van de democratie in historisch perspectief, waardoor leerlingen op de (historische) alternatieven kunnen reflecteren en de hedendaagse democratie beter kunnen waarderen en hun eigen positie hierin kunnen bepalen.

De vorming tot (staats)burger is een integraal onderdeel van het geschiedeniscurriculum. In het geschiedenisonderwijs komt in een historische ontwikkelingslijn burgerschap als onderdeel van de opeenvolgende staatsinrichtingen tot en met de rechten en de plichten van de hedendaagse burger aan de orde. Die ontwikkelingslijn is niet waardenvrij en het is belangrijk die waarden ook te benadrukken.

Hoe kunnen leerlijnen geschiedenis nog beter verweven worden met burgerschapsdoelen? Welke actuele vraagstukken spelen er en hoe kan de geschiedenisleraar hier in de klas mee omgaan? Daarover gaan de lezingen en workshops tijdens deze inspirerende dag in Den Haag. Op deze dag wordt tevens het eerste exemplaar van Bij de Tijd deel 2, over de koers voor de toekomst van het geschiedenisonderwijs uitgereikt. Ook zal Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het eerste exemplaar overhandigen van het rapport Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië/Indonesië 1942-1949 in het geschiedenisonderwijs.

De VGN is al meer dan vijftig jaar dé vakorganisatie van geschiedenisdocenten in alle vormen van onderwijs. Wij komen op voor de belangen van onze leden en het vak geschiedenis. Via onze actuele website www.vgnkleio.nl (met examenforum) en het tijdschrift Kleio houden we onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vak. Daarnaast organiseren we verschillende nascholingen en conferenties waarmee onze leden zich in het vak kunnen blijven verdiepen en professionaliseren.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Ton van der Schans, voorzitter van de VGN.

Email: a.a.vanderschans@driestar-educatief.nl


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *