Tim Huijgen: Maak tijd om leerlingen historisch besef bij te brengen

Vakdidacticus Tim Huijgen plaatste in Didactief een artikel met daarin een oproep om leerlingen meer historisch besef bij te brengen. Omdat daar in het huidige curriculum nauwelijks ruimte voor is, bepleit hij een grote wijziging van de opbouw van het vak op de middelbare school. Quote uit zijn betoog:

Leer leerlingen in de onderbouw van de havo en vwo historische vaardigheden en historische kennis, inclusief een referentiekader om zich te kunnen oriënteren in de tijd. Toets dit aan het einde van de derde klas op landelijk niveau. In de bovenbouw hebben scholen de vrijheid zelf een curriculum samen te stellen (dat gecheckt wordt op kwaliteit door audits) voor het schoolvak geschiedenis. In het laatste jaar van de bovenbouw volgt een eindexamen. De helft van dit cijfer komt tot stand door middel van een historisch onderzoek waarvoor leerlingen zelf een onderzoeksvraag moeten bedenken. Het eindproduct wordt beoordeeld binnen de school. De andere helft van het cijfer wordt gevormd door een korter historisch betoog dat leerlingen moeten schrijven op basis van een aantal gegeven bronnen in een sessie van een aantal uur. Dit laatste onderdeel betreft een landelijk centraal examen dat wordt nagekeken door getrainde en onafhankelijke beoordelaars.

Op deze manier is er alle tijd voor wat docenten geschiedenis echt belangrijk vinden. Geef docenten vertrouwen en je zult zien dat in het curriculum veel aandacht komt voor historisch besef in de vorm van begrip en respect voor de eigen en andere culturen, tradities en gewoonten. Mijn plan is niet gedetailleerd en met de huidige randvoorwaarden is het uitvoeren onmogelijk. Maar is het idee goed? Van daaruit kun je namelijk beginnen.

Het hele artikel (met daarin alle redenen waarom hij tijd wil om leerlingen historisch besef bij te brengen) leest u op de website van Didactief. Wat vindt u van dit idee? Uw reacties kunt u hieronder kwijt.


Reacties

  1. Dit is een geweldig idee. Het schrijven van een ‘historisch betoog’ op basis van een aantal gegeven bronnen als onderdeel van het examen, zal eraan bijdragen dat in de geschiedenisles het historisch denken en redeneren veel meer centraal zal komen te staan, dan nu er geval is. In het overladen programma (zeker wat havo betreft) is daar nu te weinig ruimte voor, waardoor de essentie (en de relevantie) van het vak geschiedenis op de tocht komen te staan. De 49 kenmerkende aspecten lijken een doel op zichzelf te zijn geworden. Reproductie wordt in het huidige examen te zwaar beloond, waardoor het vak geschiedenis gereduceerd is tot een opeenvolgend rijtje van 49 feitjes, die uit het hoofd geleerd moeten worden om een voldoende voor het vak te kunnen halen. Het doel: het ontwikkelen van historisch besef, lijkt hierdoor verder weg dan ooit. Het is niet zo vreemd dat de relevantie van het vak geschiedenis in deze tijd weer ter discussie is komen te staan en op steeds meer scholen de lesuren van het vak teruggeschroefd worden door onder andere het vak ‘mens en maatschappij’ in te voeren.
    Het idee wat Tim Huijgen in dit artikel schetst, heeft de potentie om het vak geschiedenis terug op de kaart te zetten. Wanneer we er echter voor kiezen om feitenkennis voorop te blijven stellen, zal ons vak uiteindelijk zelf geschiedenis worden. In het huidige internettijdperk kan iedereen met een eenvoudige druk op de knop van zijn of haar smartphone op zoek gaan naar deze kennis. Waarom deze te onthouden? Waarom het vak geschiedenis te volgen? Pas wanneer ‘historisch denken en redeneren’ als vaardigheden worden aangekleed bij geschiedenis, zodat onze toekomstige burgers door de ontwikkeling van historisch besef, kritisch om kunnen gaan met wat zij op internet tegenkomen, dan heeft ons vak weer relevantie. Dan zullen mensen zeggen; geschiedenis is een belangrijk vak!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *