Extra bronnen bij Prometheus

Extra bronmateriaal bij het artikel ‘De vele kanten van Prometheus’ door Hans Vermeer (Kleio 3, 2018)

 

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/15889/FranssenT.pdf;sequence=1 De Engelstalige dissertatie van Trijsje-Marie Franssen met als titel Prometheus through the Ages die de basis vormt voor dit artikel.

https://www.youtube.com/watch?v=GdN40Q3Vp18 In deze Duitstalige animatie wordt een chronologische versie gegeven van de mythe van Prometheus.

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Prometheus Een pagina uit de New World Encyclopedia (te vergelijken met Wikipedia, dus met veel doorverwijsmogelijkheden) met daarop in een notendop alles over de mythe van Prometheus.

https://www.cliffsnotes.com/literature/m/mythology/summary-and-analysis-greek-mythology/the-beginnings-8212-prometheus-and-man-and-the-five-ages-of-man-and-the-flood Een website waarop ingegaan wordt op enkele motieven uit de mythe.


Bart den Uyl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *