Verslag jaarvergadering

Op 16 april 2018 vond de jaarvergadering van de VGN plaats. Hier vindt u alle relevante stukken.

In de notulen vindt u de jaarrede van onze voorzitter Ton van der Schans. Mocht u naar aanleiding van de notulen nog opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Wilt u ook een keer meepraten over de vereniging? Dan kunt u altijd naar de jaarvergadering van het lopende bestuursjaar komen in april, aanschuiven bij een commissie of contact opnemen met het bestuur via de secretaris.

Notulen Ledenvergadering 16 april 2018

VGN Jaarcijfers 2017 en begroting 2018

Jaarverslag Bestuur VGN 2017

Jaarverslag commissie Lerarenopleidingen 2017

Jaarverslag Commissie Nieuwe Docenten 2017

Jaarverslag Kleio 2017

Jaarverslag PABO commissie 2017

Jaarverslag Comissie Wereldgeschiedenis 2017

Verslag Kascontrolecommissie 2017

Jaarverslag VMBO commissie 2017

Jaarverslag havo/vwo commissie 2017

Jaarverslag Didactiek commissie 2017

Notulen jaarvergadering over 2016

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *