Voortgang curriculumontwikkeling

Hieronder informeert de VGN haar leden en andere docenten geschiedenis over de manier waarop in het proces van curriculumvernieuwing door zowel de VGN als door particuliere personen, meegedaan kan worden.

Vooraf dit

Raadpleeg vooral de volgende sites:

curriculum.nu

www.vgnkleio.nl  Onder andere een video van de presentatie van Bij de Tijd 3.

curriculum.nu/ontwikkelteams/ tussenproducten die zijn opgeleverd ihkv curriculum.nu

Wat is er gebeurd?

 • Op 9 maart presenteerde de VGN haar derde visienota over gewenste curriculumvernieuwing: Bij de Tijd 3.
 • Op 8 maart is het ontwikkelteam M&M en Burgerschap van start gegaan.
 • Op 14 maart heeft de VGN (Cees van der Kooij en Ton van der Schans) deelgenomen aan een bijeenkomst met het ontwikkelteam, waarin de VGN Bij de Tijd 3 opnieuw toegelicht heeft, alsmede deelgenomen heeft aan een eerste verkenning van het ontwikkelteam.
 • Op 26 maart hebben de ontwikkelteams de (tussen)opbrengsten van de eerste ontwikkelsessie gepresenteerd. Bekijk hier de eerste tussenproducten.

Wat gaat er gebeuren?

 • Na de drie ontwikkelsessies van de ontwikkelteams vinden drie consultatieperioden plaats. Hieronder van beide de betreffende data:

14-16 maart 2018 – 1eontwikkelsessie

26 maart tot 25 april – consultatieperiode 1

23-25 mei 2018 – 2eontwikkelsessie

4 juni tot 6 juli – consultatieperiode 2

3-5 oktober 2018 – 3eontwikkelsessie

15 oktober tot 14 november  – consultatieperiode 3

12-14 december 2018 – 4eontwikkelsessie

Begin januari 2019 – slotbijeenkomst

 • Tijdens een consultatieperiode kan iedereen feedback geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams.

Wat gaat de VGN doen, hoe doet de VGN dat en wat kunt u doen?

 • De tussenproducten van commentaar voorzien. Bij de Tijd 3 is tot stand gekomen in drie werkgroepen: (tussen haakjes de voorzitters van de werkgroepen):
  • Po-Pabo (Anja Sinnige)
  • vmbo (Gerard Rozing)
  • havo-vwo (Carla van Boxtel)

Via de voorzitters van deze commissies inventariseren en redigeren Cees van der Kooij en Ton van der Schans het commentaar en de reflectie uit de drie werkgroepen die de verschillende schooltypen vertegenwoordigen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de werkgroepen hun achterbannen erbij betrekken. Uiterlijk 10  dagen voor de sluitingstermijn van de consultatieperiode sturen de werkgroepvoorzitters de reacties naar Ton van der Schans en Cees van der Kooij.

 • De VGN neemt deel aan drie vergaderingen van het Platform (PVVVO) om in samenwerking en samenhang met de vakverenigingen van Aardrijkskunde, Economie, Filosofie en Maatschappijleer de tussenproducten van het project Curriculum.nu te bespreken. De data hiervoor zijn: 3 april, 14 juni en 1 november 2019.
 • Met het Meesterschapsteam organiseerde de VGN in juni een symposium voor lerarenopleiders in de m&m vakken van pabo’s, tweede- en eerstegraads opleidingen. Hier wordt de uitwerking besproken waar de ontwikkelgroep begin juni mee komt.
 • Op 29 oktober organiseert de VGN een meedenkbijeenkomst voor alle leden en anderen om feedback te geven op dan voorliggende en de meest uitgewerkte versie van het ontwikkelteam die dan beschikbaar is. Hiervoor worden ook de leden van het ontwikkelteam uitgenodigd.
 • Nadrukkelijk worden individuele geschiedenisdocenten opgeroepen hun stem in dit proces te laten horen. Dit kan door hun bijdrage aan de VGN te melden en door rechtstreeks door online te reageren. Hiervoor wordt opnieuw verwezen naar de site: curriculum.nu . Deze reacties kunnen via de op de website staande formats ingeleverd worden. Zie hiervoor de spelregels.
 • Ook via de nieuwsbrief van Curriculum.nu kunt u lezen hoe docenten zelf een bijdrage kunnen leveren aan curriculumvernieuwing. U kunt zich via de website ook aanmelden om deze nieuwsbrief over curriculumvernieuwing te ontvangen.

Reacties

 1. Het is buitengewoon merkwaardig dat een vertegenwoordiger van een vereniging van geschiedenisleraren zich het hoofd breekt over het ´mogelijk nut van geschiedenisonderwijs`Primair zou ik het willen hebben over de ´onmisbaarheid van het vak´en dat dan niet om ´maatschappelijke redenen, maar om redenen van pedagogiek en ontwikkeling. De epidemische claims van ´maatschappij en toekomst´zijn een huiveringwekkende prelude van een orwelliaans-kafkaeske onderwijspraktijk die we dan om huxleyiaanse redenen nog een beetje opleuken ‘Hail to Creative`
  Geschiedenis is dus als apart vak onmisbaar. Je hoeft er niet goed in te zijn, het hoeft niet je passie te worden. Het is praktische bagage die je door het hele land en door de hele wereld van pas komt.
  Het verdwijnen van het geschiedenisonderwijs zal de VGN aangerekend worden, dus ken uw verantwoordelijkheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *