Voortgang curriculumontwikkeling

De VGN is druk bezig een reactie voor te bereiden op de Tweede Tussenrapportage van het ontwikkelteam M&M. Hieronder staan enkele stukken. Het geheel is bedoeld als een discussiestuk dat in definitieve vorm op 6 juli naar het ontwikkelteam gestuurd wordt.

Dit discussiestuk beoogt ideeën, meningen, vragen en oplossingen aan te dragen om een levende dialoog over curriculumontwikkeling binnen de vereniging en daarbuiten gaande te houden, teneinde bouwstenen en draagvlak te krijgen voor een definitieve reactie op de Tweede Tussenrapportage. Zie natuurlijk ook de site: www.curriculum.nu

De deadline voor de definitieve reactie op deze Tweede Tussenrapportage is 6 juli. Reacties op dit discussiestuk moeten daarom uiterlijk maandag 2 juli bij Cees van der Kooij en/of Ton van der Schans worden ingediend.

Bekijk de volgende stukken:
–  De tussentijdse reactie van de VGN op de Tweede Tussenrapportage
–  Het verslag van het Symposium ‘Nut en Nadeel van Geschiedenisonderwijs: aanzetten voor een nieuw curriculum’ op vrijdag 8 juni 2018 in de Vrije Universiteit Amsterdam.
–  Een inhoudelijke reflectie op de Tweede Tussenrapportage van Carla van Boxtel.
–  De Tweede Tussenrapportage zelf.
–  Document om te lezen hoe de VGN dit proces van curriculumvernieuwing intern voert.


Redactie

Reacties

  1. Het is buitengewoon merkwaardig dat een vertegenwoordiger van een vereniging van geschiedenisleraren zich het hoofd breekt over het ´mogelijk nut van geschiedenisonderwijs`Primair zou ik het willen hebben over de ´onmisbaarheid van het vak´en dat dan niet om ´maatschappelijke redenen, maar om redenen van pedagogiek en ontwikkeling. De epidemische claims van ´maatschappij en toekomst´zijn een huiveringwekkende prelude van een orwelliaans-kafkaeske onderwijspraktijk die we dan om huxleyiaanse redenen nog een beetje opleuken ‘Hail to Creative`
    Geschiedenis is dus als apart vak onmisbaar. Je hoeft er niet goed in te zijn, het hoeft niet je passie te worden. Het is praktische bagage die je door het hele land en door de hele wereld van pas komt.
    Het verdwijnen van het geschiedenisonderwijs zal de VGN aangerekend worden, dus ken uw verantwoordelijkheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *