Histocrypto Kleio 1

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Stuur het antwoord vóór 27 februari naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden!


Bart den Uyl