Histocrypto Kleio 3

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk historisch begrip zoeken we? Stuur het antwoord vóór 30 mei naar redactie@vgnkleio.nl.