Histocrypto Kleio 4

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welke historische persoon zoeken we?  Stuur het antwoord vóór 8 augustus naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden!


Bart den Uyl