Histocrypto Kleio 6

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welke historische persoon zoeken we? Stuur het antwoord vóór 5 december naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden!