Histocrypto Kleio 7

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welke historische plaats zoeken we? Stuur het antwoord vóór 23 januari 2020 naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden!