Webbronnen bij ‘Thuis gelooft niemand mij’

Webbronnen bij het artikel ‘Afscheid van Indië. Vier persoonlijke verhalen.’ door Nicole van der Steen (Kleio 2, 2019)

Het onderzoek van Maarten Hidskes resulteerde in 2007 in twee afleveringen van Andere Tijden, waarin drie commando’s werden geïnterviewd:

https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/366/Celebes-deel-1

https://www.anderetijden.nl/aflevering/365/Celebes-deel-2

Een verslag van de reis door Indonesië van Maarten Hidskes in 2018, ter gelegenheid van de Indonesische vertaling van zijn boek, staat op de website  https://www.thuisgelooftniemandmij.nl/

Interessant zijn de discussies met Indonesische studenten na zijn lezingen. Maarten Hidskes wil samen met de Indonesische historicus Anhar Gonggong een tweede boek schrijven, waarin het perspectief van diens familie, actief in de guerrillastrijd, naast de denkwereld van Piet Hidskes een plaats krijgt.

Ook twee andere historici pleiten voor een breder perspectief:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/15/luister-ook-eens-naar-de-indonesische-stemmen-a3640752

In 2012 werd het in 1969 opgenomen, onthullende interview met Raymond Westerling voor het eerst uitgezonden. Na de commotie rond Joop Hueting was de sfeer in het land daarvoor te gespannen.

https://www.volkskrant.nl/mensen/kapitein-westerling-geeft-in-tv-interview-wandaden-op-zuid-celebes-toe~be6846fa/

Over Joop Hueting:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2259172-klokkenluider-joop-hueting-overleden-ons-land-was-niet-vrij-van-wandaden.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/20/na-zijn-bekentenis-kantelde-het-beeld-over-indie-1581945-a968474

is een uitgebreid artikel over de negatieve én positieve reacties op Huetings optreden in 1969 in Achter het Nieuws

Interviews met dr. Joop Hueting en andere veteranen en een grondig artikel over eerder onderzoek naar oorlogsmisdaden

https://anderetijden.nl/aflevering/551/De-excessennota


Bart den Uyl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *