Weblinks bij artikel Mathias van Rossem

Weblinks bij Een vergeten hoofdstuk. Het Slavernijverleden in Azie door Matthias van Rossum (Kleio 7, 2019)

De vele unieke en gedetailleerde VOC-bronnen zijn niet alleen belangrijk voor verder onderzoek, maar bieden ook mogelijkheden voor onderwijs. Zo bevinden zich in het Nationaal Archief in Den Haag uiterst rijke bronnen die juist heel geschikt zijn om inzicht te krijgen in de alledaagse werking van slavernij.

Bijvoorbeeld:

– VOC Testamenten: online beschikbaar, bevatten nalatenschappen (inclusief van en aan tot slaaf gemaakten), zie: www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00214

– Akten van Transport: online beschikbaar (slavenverkopen in Cochin), zie serie A.12.13 (Certificaten, transporten en andere stukken betreffende slaven): www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.11.06.11 (Een index komt in de komende jaren beschikbaar)

– Overgekomen Brieven en Papieren: gedeeltelijk online beschikbaar (via: www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02); index op de OBP-serie beschikbaar via databases.tanap.net/vocrecords – daardoor is het mogelijk om te zoeken op termen als ‘slaaf’, ‘slaven’, etc (via Tanap) en vervolgens het archief (gedeeltelijk online) te raadplegen.

– Rechtszaken: bijvoorbeeld de processtukken van Cochin (A.10.7 via www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.11.06.11) of Batavia (Deel II/F, inv.nr. 9337-9518 van VOC Archief, 1.04.02, online in de nabije toekomst); indexen komen beschikbaar na afloop van het Resilient Diversity project (2022).

– Verdere interessante online bronnen zijn de archiefwebsite Sejarah Nusantara (sejarah-nusantara.anri.go.id/) en de Generale Missiven (resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/generalemissiven)

 


Bart den Uyl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *