Hervorming structuur VGN

Het bestuur merkt al een aantal jaar dat de huidige praktische gang van zaken in de vereniging niet meer in lijn is met de originele structuur, zoals beschreven in de statuten en huishoudelijk reglement. Daarnaast willen we het contact met de commissies verbeteren en de belasting van verschillende bestuursfuncties veranderen.
Hiervoor heeft het bestuur het afgelopen jaar een denkrichting geschreven. Deze is aan de leden voorgelegd op de jaarvergadering van 2020. De komende periode krijgen de commissies en andere leden de mogelijkheid om hun input hierover te geven. Zij wij zaken of mogelijkheden vergeten? Denken wij, als bestuur, in de juiste richting? Of moet het een andere kant op? Kortom, we zijn erg benieuwd hoe hierover gedacht wordt. 
Mocht je input willen leveren dan kan dat door te mailen naar de secretaris Maarten van Gils (maartenvgils@hotmail.com). 

Reacties

  1. Goed dat het bestuur nadenkt over aanpassing van de structuur van de vereniging en dat dit niet alleen de structuur van het bestuur betreft maar vooral ook de rol van de commissies. Misschien goed om dan ook in de inleiding de verandering in de structuur van de organisatie centraal te stellen.
    De vier uitgangspunten spreken me aan. Ik denk dat de VGN haar kracht vooral ontleent aan Kleio en de commissies. Het lijkt me goed vertegenwoordigers van de commissies en Kleio het algemeen bestuur gaan vormen.
    De optie om binnenhet bestuur iemand toe te voegen dieverantwoordeijk is voor een effectieve comminicaztie lijkt me goed en ook belangrijk.
    Over punt 3: de versterking van de band met de KNHG lees ik verder niets. Wat wordt hiervan verwacht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *