Histocrypto Kleio 4

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welke historische ontwikkeling zoeken we? Stuur het antwoord vóór 19 augustus naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden.