Histocrypto Kleio 7 2020

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk boek zoeken we? Stuur het antwoord vóór 20 januari naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet
niet uw adres erbij te vermelden.