Hystocrypto Kleio 5 2020

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk historisch persoon zoeken we? Stuur het antwoord vóór 14 oktober naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden.