Tips voor het maken van een RV-toets

Doel van een RV-toets
Het doel van een RV- toets is om een leerling een kans te geven zijn cijfer voor het vak geschiedenis te verhogen.

Over lengte en opzet van een RV-toets
– Een RV- toets vervangt niet het CE; 
– Om een representatieve toets te kunnen maken, lijkt een toets van 100-160 minuten te kunnen volstaan. Richtlijn: 2x de duur van je gewone les of dezelfde lengte als je laatste SE’s.

Over de inhoud van een RV-toets
Algemeen
– Een RV- toets moet het hele PTA- representeren. Dit betekent onder meer dat een RV-toets HAVO ook de eerste vier tijdvakken omvat.
– De oude CE’ s kunnen als basis dienen voor een RV-toets.
– Een RV- toets omvat ook alle domeinen.
NB. Domein E Oriëntatie en beroep kan hier buiten blijven omdat dat elders ook getoetst wordt.

Specifiek per domein
– Domein A en B in samenhang toetsen. Voorbeelden hiervoor kunnen oude CE opgaven zijn.
– Domein A is inclusief de C5 onderzoeksvraag te stellen. Onderzoeksvaardigheden moeten dus getoetst worden. Dit kan ingevuld worden door een opgave toe te voegen als: Stel je doet onderzoek naar…. is deze bron bruikbaar voor dit onderzoek. Ook vragen naar betrouwbaarheid kunnen hier passen. Voorbeelden hiervan vindt u in oude CE’s.
– Domein C. Veel scholen zullen hun thema’s rond de Historische Contexten hebben gekozen. Daarvoor zijn de oude CE vragen over de HC’s geschikt.
Ten aanzien van andere thema’s: het lijkt acceptabel om examen(bron)vragen die binnen het thema vallen, en die vervolgens met het referentiekader van de kenmerkende aspecten (domein B) bevragen, te gebruiken om het thema af te dekken.
– Domein D. Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie dienen ook bevraagd te worden. Veel collega’s zullen dit behandeld hebben in aansluiting op de KA’s uit TV 8. De oude CE vragen kunnen hiervoor gebruikt worden.

Tips voor het maken van een RV toets
1. Bij het maken van een RV- toets is het handig om gebruik te maken van de tips van het CITO.
2. Wil je zelf vragen maken? Tip kan zijn om daarvoor bronnen uit oudere examens (voor de pilot examens) te gebruiken over een vergelijkbaar onderwerp.
3. Meld je aan voor een van onze webinars hierover. Volg de info via de nieuwsbrief van de VGN of de website www.vgnkleio.nl.

Voor meer informatie:
Mail naar: vgnhvcie@gmail.com


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *