Toetsen op maat

Weet waar je (examen)leerling staat! Het Cito ontwikkelde het project ‘toetsen op maat’, waarmee je snel inzicht krijgt in de kennis en vaardigheden die je leerlingen aan de start van het schooljaar hebben. Het kan een aanzet zijn om in je lessen meer aan te sluiten bij de leerpunten van je groep. Daarnaast kan het je helpen om formatief en/of gedifferentieerd je lessen te ontwerpen.

Met het project ‘Toetsen op maat’ kan in kaart worden gebracht of leerlingen in examenklassen de afgelopen maanden achterstand hebben opgelopen in het opdoen van kennis en vaardigheden. Het project is bedoeld voor geschiedenis havo of vwo.

Het gaat om digitale opgaven die het ‘herkennen en kunnen toepassen van de kenmerkende aspecten binnen een tijdvak’ toetsen. De vragen gaan uit van de vaardigheden ‘causaliteit’, ‘standplaats’, ‘bron en vraagstelling’ en ‘continuïteit en verandering’. De vragen zijn gesloten (dus multiple-choice en mix/match).

Docenten kunnen zelf bepalen welke tijdvakken in de toets worden opgenomen. Er volgt dan automatisch een rapportage, waarbij wordt aangegeven of een leerling de herkenning en toepassing van de kenmerkende aspecten binnen een tijdvak beheerst of niet. De rapportage laat ook zien welk percentage van de vaardigheidsvragen juist worden beantwoord. Met de rapportage kunnen docenten en leerlingen in gesprek gaan over waar ze aan willen werken. En door de deelname aan dit project kan het Cito onderzoeken hoe de toetsen en examens nog beter kunnen aansluiten op de leerdoelen van de vakken. Deelname is mogelijk via verschillende platforms.

Voor meer informatie zie: https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/onderzoek/toetsen-op-maat

Interesse? Stuur een mail naar ‘toetsenopmaat@cito.nl’ , dan word je via de mail op de hoogte gehouden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *