Vragenlijst tijdvakken

In het primair en voortgezet onderwijs wordt het tijdvakkenkader onderwezen. Dit historisch referentiekader bestaat uit tien tijdvakken en per tijdvak een aantal historische inhouden, die kenmerkende aspecten worden genoemd.
We willen graag weten wat u van het bestaande kader vindt en wat uw wensen zijn voor eventuele bijstelling. De projectgroep Historisch referentiekader van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken verwerkt de resultaten in een advies voor herziening van het huidige kader.
De vragenlijst bestaat uit 18 vragen en het invullen duurt 15 tot 20 minuten. U kunt de vragenlijst tot en met 22 mei 2020 invullen. Ga naar de vragenlijst.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *