Alternatief voor de tijdvakken?

Praat mee over de toekomst van het geschiedenisonderwijs.

Het afgelopen jaar dacht een groepje docenten en andere experts na over een mogelijk alternatief voor het bestaande referentiekader geschiedenis – een alternatief dus voor de 10 tijdvakken en de 49 kenmerkende aspecten. Met oog voor de verschillen tussen beide vakken en hun talen, zijn er in samenwerking met een zelfde groep rond het schoolvak aardrijkskunde twee kaders uitgewerkt en min of meer op elkaar afgestemd.

Graag willen we over het alternatief voor geschiedenis met docenten uit het tweede- en eerstegraads gebied in gesprek. Lost het voorgestelde nieuwe kader de waargenomen problemen van het bestaande referentiekader op? Biedt het voorstel voldoende aanknopingspunten voor mooi onderwijs? Is het te veel of juist te weinig? Over dit soort vragen gaan we gaar met jullie in gesprek. Dat doen we live op drie regionale bijeenkomsten in Noord, Midden en Zuid:

14 oktober; 17.00 -20.00 uur Groningen: Werkman Stadslyceum

14 oktober; 17.00 – 20.00 uur Amersfoort: Stichting Leerplanontwikkeling

21 oktober; 17.00 – 20.00 Den Bosch; plaats nnb

Alle bijeenkomsten zijn voor docenten vo gratis toegankelijk. Voor koffie, thee en een eenvoudige broodmaaltijd wordt gezorgd. Van deelnemers wordt wel gevraagd zich vooraf enigszins voor te bereiden. Stukken worden uiterlijk een week tevoren opgestuurd.

Geef je z.s.m. op en praat mee over de toekomst van je vak!

Meld je aan bij: i.munters@slo.nl en geef aan naar welke bijeenkomst je wilt komen. Coördinaten en nadere informatie komen dan zo snel mogelijk naar je toe. Graag zien we je op een van de bijeenkomsten!

Ton van der Schans (VGN) en Alderik Visser (SLO)


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *