Histocrypto Kleio 3

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen.
Welk historisch begrip zoeken we? Stuur het antwoord vóór 9 juni 2021 naar redactie@vgnkleio.nl.
Vergeet niet uw adres erbij te vermelden.