Histocrypto Kleio 6

Deze afbeeldingen zijn cryptische aanwijzingen. Welk historisch begrip zoeken we? Stuur het antwoord voor 1 december naar redactie@vgnkleio.nl. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden.