Jaarvergadering VGN 2021

Bent u benieuwd wat de VGN voor u doet? En bent u benieuwd naar de activiteiten van de commissies in het afgelopen en komende jaar? Meld u dan nu aan voor de online jaarvergadering op 19 april!

Het bestuur is hard bezig met de visie op een nieuwe structuur van de vereniging en daarvoor hebben we jullie input nodig. Natuurlijk wil het bestuur ook graag het afgelopen jaar evalueren en vooruitkijken naar de toekomst. Welke kant gaan we met de VGN op en wat voor vereniging willen we zijn om ook toekomstbestendig te zijn? Er is ruimte voor de commissies om kort hun activiteiten toe te lichten en nieuwe plannen te presenteren.

De jaarvergadering vindt plaats op 19 april van 16.30 tot 18.00 online. U krijgt na aanmelding een link. Aanmelden kan door te mailen naar onze secretaris Maarten van Gils.

Programma
16.30 Welkom en opening door voorzitter
18.00 afsluiting

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen
 • Jaarrede voorzitter
 • Verslag secretaris
 • Financieel jaarverslag en begroting
 • Verslag kascontrole commissie
 • Samenstelling bestuur. Aftredend: Ton van der Schans, Maud Knook, Hellen Janssen.
 • Voornemen organisatie/bestuursstructuur
 • Verslagen Kleio en commissies
  Toelichting per commissies van het jaarverslag aan de hand van de volgende vragen en stellingen:
  noem de 2 belangrijkste activiteiten van de commissie van het afgelopen jaar.
  noem de 2 belangrijkste plannen van de commissie van het nieuwe jaar.
 • Rondvraag
 • Sluiting

De stukken voor de jaarvergadering kunt u hieronder downloaden door erop te klikken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *