Jaarvergadering VGN 2021

Tijdens de jaarvergadering 2021 is de visie van het bestuur op een nieuwe structuur van de vereniging besproken. De jaarvergadering vond plaats op 19 april.

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen
 • Jaarrede voorzitter
 • Verslag secretaris
 • Financieel jaarverslag en begroting
 • Verslag kascontrole commissie
 • Samenstelling bestuur. Aftredend: Ton van der Schans, Maud Knook, Hellen Janssen.
 • Voornemen organisatie/bestuursstructuur
 • Verslagen Kleio en commissies
  Toelichting per commissies van het jaarverslag aan de hand van de volgende vragen en stellingen:
  noem de 2 belangrijkste activiteiten van de commissie van het afgelopen jaar.
  noem de 2 belangrijkste plannen van de commissie van het nieuwe jaar.
 • Rondvraag
 • Sluiting

De stukken voor de jaarvergadering kunt u hieronder downloaden door erop te klikken.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *