Binnenkort: vacatures voor bestuur VGN

Binnen het bestuur heeft ruim een jaar lang overleg en discussie plaatsgevonden over een aanpassing van de huidige bestuursstructuur. Tijdens de bespreking van de bestuursstructuur in de algemene ledenvergadering van 19 april heeft het bestuur toegezegd een aanvulling te geven het op de voorgestelde versie. De bedoeling hiervan was, de verbinding tussen bestuur en commissies te maximaliseren. In het beoogde algemeen bestuur zitten zeven leden (exclusief het DB). Elk bestuurslid wordt bij voorkeur vanuit de commissie voorgedragen om benoemd te worden in het AB.

Vacatures voor het nieuwe bestuur

1. Er komen vier vacatures binnen het dagelijks bestuur. Een kandidaat solliciteert naar een DB-lidmaatschap. Behalve voor de functie van voorzitter. Hiervoor is het de bedoeling rechtstreeks te solliciteren. De andere gekozen leden verdelen onder elkaar de functies van secretaris, penningmeester en bestuurslid communicatie.

2. Er zal een voorstel komen over het ‘hoe en wanneer’ de commissies een lid afvaardigen naar het bestuur (waarmee dit lid dan algemeen bestuurslid wordt).

3. Op 23 juni verschijnen er in Kleio-4 en de sociale media de oproepen om te solliciteren naar de functies binnen het dagelijks bestuur. De reactietermijn op de sollicitaties loopt tot en met 15 september.

3. Informatie over de vacatures en zaken die hiermee verband houden zijn verkrijgbaar bij de voorzitter, Ton van der Schans ( A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl en 06-42667942) bij de secretaris, Maarten van Gils (maartenvgils@hotmail.com en 06-18747792).

4. Het huidige bestuur draagt bestuurskandidaten voor op de Algemene Ledenvergadering van 2022 die deze kandidaten benoemt.

5. Bestuurskandidaten die geselecteerd worden, worden uitgenodigd in de bestuursvergaderingen mee te draaien om al vast kennis te maken met bet bestuurswerk.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *