Nieuws van het VGN-bestuur

Binnen het huidige bestuur zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aftredend en niet meer herkiesbaar.

Gelijktijdig met de andere personele invulling wordt gewerkt aan een nieuwe bestuursstructuur met een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Na uitgebreide wervingsactiviteiten hebben zich de volgende personen gemeld met interesse voor een DB-taak binnen het bestuur:

Linda van Beek (secretaris), Marjan de Groot-Reuvekamp, Pim Renou (website), Kees van de Sande (penningmeester) en Rogier Spanjers. De bestuursfuncties worden definitief in onderling overleg vastgesteld.

Als beoogd voorzitter heeft het VGN-bestuur Marjan de Groot-Reuvekamp  op het oog. Rogier Spanjers is de aspirant vicevoorzitter om samen met de voorzitter het gezicht van de vereniging te zijn.

Al deze genoemde personen draaien momenteel binnen het huidige bestuur mee om kennis te maken en op de hoogte te komen van alle werkzaamheden. Van beide kanten wordt bekeken of een eventueel bestuurslidmaatschap aan de verwachtingen voldoet.

Formeel worden de beoogde dagelijkse bestuursleden die actief zijn binnen het Algemeen Bestuur door de ALV van 19 april 2022 benoemd. De overige leden van het Algemeen Bestuur worden in de nieuwe bestuursstructuur voorgedragen door en uit alle VGN-commissies, zoals door de ALV-vergadering 2020 besloten is. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op bestuurlijk gebied op weg naar de Algemene Ledenvergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *