Vacatures bestuur VGN

Het bestuur van de VGN nodigt u uit om te solliciteren op een van de vier functies binnen het bestuur. Hieronder vindt u de wensen per vacature. Helemaal onderaan het bericht staat de sollicitatie procedure.

Voorzitter

Als voorzitter van de VGN ben je het boegbeeld van de vereniging, intern en naar buiten toe. De voorzitter is ook de woordvoerder van de VGN in de media en spreekt daarbij namens de geschiedenisdocenten en leden van de vereniging voor een groter publiek.

Voor een voorzitter van de vereniging zoeken we iemand met ervaring in het onderwijsveld. Deze heeft kennis over en ervaring in het geschiedenisonderwijs en daarnaast een visie op de toekomst. Een goed netwerk is belangrijk in deze functie, zodat je weet wat er leeft in de verschillende onderdelen van het onderwijs. Je spreekt namens de VGN met andere vakverenigingen, de overheid en andere spelers in het onderwijsveld. Je onderhoudt en vergroot het netwerk van de vereniging en zorgt op die manier dat de vereniging betrokken blijft bij de ontwikkelingen in onderwijsland. De voorzitter is iemand die zich bezighoudt met onderwijsontwikkelingen en curriculumvernieuwing en daarbij de rol van de VGN bewaakt.

De VGN is een vereniging van verschillende commissies, een diverse achterban en een vakblad. De voorzitter waakt over deze kern en weet de verschillende belangen en groepen samen te brengen in één persoon. Je bent dus niet alleen het aanspreekpunt naar buiten toe, maar de voorzitter heeft ook oog voor het reilen en zeilen van de vereniging.

De huidige voorzitter is ruim een dag in de week bezig met de werkzaamheden voor de VGN. De omvang van de hierboven beschreven werkzaamheden gaat uit van de huidige situatie. Deze omvang is indicatief en verwisselbaar binnen het bestuur. Binnen het bestuur kunnen dus taken verschoven worden en de hierboven beschreven werkzaamheden kunnen daarom in de praktijk ook anders verdeeld worden.

Penningmeester

De financiële verantwoordelijkheid van de vereniging ligt bij de penningmeester. Deze draagt de verantwoordelijkheid voor het in balans houden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hiervoor moet elk jaar een rekening en begroting worden gemaakt en deze moeten lopende het jaar worden bijgehouden. Daar zoeken wij iemand die scherp is op details en graag overzicht wil behouden in de cijfers van de vereniging.

Hiervoor onderhoud je contact met de commissies over hun uitgaven en inkomsten en zorg je voor het bijhouden van betalingen, facturen en declaraties. Als laatste houd je contact met ons (financieel) administratiekantoor over de betalingen van leden, bezoekers van evenementen en andere activiteiten.

De huidige penningmeester is ruim een paar uur tot ongeveer een halve dag in de week bezig met de werkzaamheden voor de VGN. De omvang van de hierboven beschreven werkzaamheden gaat uit van de huidige situatie. Deze omvang is indicatief en verwisselbaar binnen het bestuur. Binnen het bestuur kunnen dus taken verschoven worden en de hierboven beschreven werkzaamheden kunnen daarom in de praktijk ook anders verdeeld worden.

Secretaris

De secretaris is vooral een organisatorische spil van de vereniging. Zo ben je een vraagbaak en kan je mensen doorverwijzen naar de juiste persoon binnen de vereniging. Een secretaris heeft zicht op wat er speelt binnen de vereniging. Deze kan daardoor het overzicht houden over alle activiteiten, projecten en heeft hierover contact met commissies.

Een belangrijke taak van de secretaris is het organiseren van de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering. Dit houdt de fysieke organisatie in, maar ook het maken van de agenda en het bijhouden van alle administratie rondom het bestuur. Zo verzorgt de secretaris ook de digitale omgeving waarin de documentatie van het bestuur bewaard wordt.

De secretaris houdt de ledenadministratie van de vereniging in de gaten en heeft hierover contact met het administratiekantoor. Leden kunnen bij de secretaris terecht met vragen over hun lidmaatschap.

De huidige secretaris is een paar uur tot een halve dag in de week bezig met de werkzaamheden voor de VGN. De omvang van de hierboven beschreven werkzaamheden gaat uit van de huidige situatie. Deze omvang is indicatief en verwisselbaar binnen het bestuur. Binnen het bestuur kunnen dus taken verschoven worden en de hierboven beschreven werkzaamheden kunnen daarom in de praktijk ook anders verdeeld worden.

Bestuurslid communicatie

Deze nieuw te creëren functie binnen het bestuur moet zorgen voor een betere zichtbaarheid van de VGN. Omdat de vereniging nadrukkelijker aanwezig wil zijn wordt hiervoor een persoon gezocht die met kennis van zaken de sociale media hanteert.

De werving van nieuwe leden moet met nieuw elan worden aangepakt. Daarvoor moet de vereniging fysiek en digitaal zichtbaarder worden. De VGN moet een vereniging zijn waar de geschiedenisdocent niet omheen kan. Dat betekent zichtbaar zijn bij evenementen en op opleidingen en een (digitaal) platform vormen.

Je organiseert de communicatie met geïnteresseerden (zowel leden als niet-leden) via de website, social media en andere fysieke of digitale manieren. Hier is veel ruimte voor de VGN om te groeien en liggen dus ook veel mogelijkheden!

We verwachten dat een bestuurslid communicatie een paar uur tot een halve dag in de week bezig is met de werkzaamheden voor de VGN. De omvang van de hierboven beschreven werkzaamheden gaat uit van de huidige situatie. Deze omvang is indicatief en verwisselbaar binnen het bestuur. Binnen het bestuur kunnen dus taken verschoven worden en de hierboven beschreven werkzaamheden kunnen daarom in de praktijk ook anders verdeeld worden.

Sollicitatieprocedure

  • Er zijn 4 vacatures. In principe solliciteert een kandidaat naar een lidmaatschap in het dagelijks bestuur, behalve de functie van voorzitter. Hiervoor is het de bedoeling rechtstreeks te solliciteren.
  • De reactietermijn op de sollicitaties loopt van 23 juni tot en met 15 september.
  • Informatie over de vacatures en zaken die hiermee verband houden zijn verkrijgbaar bij de voorzitter, Ton van der Schans via A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl en 06-42667942 en bij de secretaris, Maarten van Gils, maartenvgils@hotmail.com. Graag uw reactie/sollicitatie met motivatie en cv opsturen naar de secretaris: Maarten van Gils.
  • Het huidige bestuur draagt bestuurskandidaten voor op de Algemene Ledenvergadering van 2022, die deze kandidaten benoemt.
  • Bestuurskandidaten die geselecteerd worden, worden uitgenodigd in de bestuursvergaderingen mee te draaien om alvast kennis te maken met het bestuurswerk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *